Styrk dine kompetencer til fremtiden med FVU Dansk

På dette kursus bliver du bedre til at læse og forstå samt skrive tekster i jobsammenhænge, i hverdagen eller på en videre uddannelse. På kurset styrker du også din mundtlige kommunikation. 


Vi tager gennem forløbet udgangspunkt i dine forudsætninger og behov.

 

På kurset arbejder vi bl.a. med: 

  • Læse- og skriveteknik
  • Forskellige tekster og måder at udtrykke sig på; e-mail, arbejdsnotater, dokumentation, oplæg, ansøgninger m.v.
  • Læsning af faglige tekster i forhold til dit job, dine jobønsker eller din videre uddannelse
  • Mundtlig kommunikation om faglige tekster og temaer.
  • Digitale hjælpemidler og værktøjer til læsning, stavning, skrivning m.v.


Undervisningen veksler mellem oplæg, samtaler, tekstlæsning, opgaver m.v. samt brug af digitale værktøjer.


Gennem kurset får du stærkere faglige kompetencer, som du kan bruge både privat og på arbejdsmarkedet, hvor kravene til gode læse- og skrivefærdigheder er stigende.

 

Kurset er på 30 timer. Der vil også være mulighed for at afslutte med en prøve, der giver adgang til visse erhvervsuddannelser. Der er løbende optag på kurset. Kurset foregår både virtuelt og med fysisk fremmøde.

 

Du kan deltage på kurset, hvis du er i arbejde eller hvis du er ledig og er over 25 år. (særlige regler hvis du er under 25).

 

Hvis du er ledig, skal du orientere dit jobcenter/a-kasse om deltagelse i kurset.

 

Inden du starter på kurset, skal du have en screening og en samtale med læreren med fokus på dine forudsætninger, ønsker og behov.

 

Kurset er som udgangspunkt gratis, da det gennemføres under FVU bekendtgørelsen (FVU Dansk). Hvis du er i beskæftigelse, kan der søges løntabsgodtgørelse (SVU) og evt. kompetencefonde.

 

Tilmelding og spørgsmål