GSK

Gymnasial Suppleringskurser

VUC Storstrøm tilbyder GSK sommerhold i metematik i Næstved og Nykøbing F. i juni/juli. 

Tilmeldingen til GKS-sommerhold kan ske fra april.  

Ydereligere oplysninger kommer på siden her, når tilmeldingen starter.

GSK

GSK står for gymnasial supplering. Har du brug for at supplere din eksamen?
VUC Storstrøm tilbyder GSK-undervisning i samarbejde med KVUC.

Hvem kan søge GSK

Hvis du har en adgangsgivende eksamen, men mangler fag på et bestemt niveau for at søge optagelse på en videregående uddannelse, kan du supplere din eksamen med et GSK-kursus. Betingelsen er blot, at faget/niveauet er påkrævet på den uddannelse, du søger optagelse på, og at du søger optagelse inden 1. oktober senest to år efter den adgangsgivende eksamen. Man kan supplere et fag på samme niveau, som man har i forvejen, hvis formålet er at opfylde et bestemt karakterkrav i faget. Du kan kun søge SU som GSK-kursist til kurser  kortere end 6 uger, de såkaldte turboforløb

Sådan tilmelder du dig GSK

Kontakt en studievejleder på dit lokale VUC Storstrøm for at blive indskrevet på et eller flere fag. Som GSK-kursist skal du udfylde en GSK-ansøgningsblanket som fås af studievejlederen. Blanketten skal sendes til GSK på KVUC med en attesteret kopi af dit eksamensbevis. Blanketten kan også downloades på www.kvuc.dk.

Kontakt dit lokale VUC Storstrøm for yderligere oplysning om GSK.

BEMÆRK! Man kan ikke tage et GSK-kursus som fjernundervisning.

Se VUC Storstrøms GSK-tilbud under de enkelte afdelingers kursustilbud (GSK-kurser tilbydes i Nykøbing og Næstved og kun i begrænset omfang).