Ofte stillede spørgsmål om HF-enkeltfag

Her kan du få information om optagelse, eksamen mv.

Hvis du har andre spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

 

Kontakt en studievejleder

Hvad er optagelseskravene på HF-enkeltfag?

Du kan tidligst optages på HF-enkeltfag et år efter at have afsluttet 9. eller 10. klasse.

 

Optagelsen sker ved en samtale med studievejledningen og på baggrund af dine ønsker og en vurdering af dine faglige kvalifikationer.

 

Kontakt studievejledningen

Hvad koster HF-enkeltfag?

Priser på HF-enkeltfag

 

Fag

Pris

Pris for alderspensionister og efterlønsmodtagere*

Billedkunst

550 kr. 1.300 kr.

Biologi

550 kr. 1.300 kr.

Dans

550 kr. 1.300 kr.
Dansk 550 kr. 1.300 kr.
Dansk som andet sprog 550 kr. 1.300 kr.
Design og arkitektur 550 kr. 1.300 kr.
Dramatik 550 kr. 1.300 kr.
Engelsk 550 kr. 1.300 kr.
Fysik 550 kr.. 1.300 kr.
Geografi 550 kr. 1.300 kr.
Historie 550 kr. 1.300 kr.
Idræt 550 kr. 1.300 kr.
Kemi 550 kr. 1.300 kr.
Kommunikation og IT 550 kr. 1.300 kr.
Matematik 550 kr. 1.300 kr.
Mediefag 550 kr. 1.300 kr.
Musik 550 kr. 1.300 kr.
Psykologi 550 kr. 1.300 kr.
Religion 550 kr. 1.300 kr.
Samfundsfag 550 kr. 1.300 kr.
Tysk 550 kr. 1.300 kr.
     
Specielle fag    
Erhvervsøkonomi 1.400 kr. 2.150 kr.
Filosofi 1.400 kr. 2.150 kr.
Organisation 1.400 kr. 2.150 kr.
Innovation 1.400 kr. 2.150 kr.

 

Prisen er betinget af (undtagen for selvstuderende), at du opfylder kravene for at gå på VUC, herunder at du ikke har en videregående uddannelse. Er du i tvivl, så kontakt dit lokale VUC Storstrøm.


Det er ikke alle fag, der tilbydes på alle afdelinger.


Refusion

Hvis du gennemfører og består en fuld HF-eksamen, kan du få refunderet deltagerbetalingen for de fag, der indgår på beviset.

 

Det samme er gældende, hvis du gennemfører en af HF-uddannelsespakkerne, hvor du består alle fag, dog IKKE fængselsbetjentpakken, da den ikke er adgangsgivende til uddannelsen, men kvalificerer til optagelsesprøven.

Hvad skal jeg gøre, når jeg har modtaget et tilmeldingsbrev?

Ved tilmelding modtager du et tilmeldingsbrev.

 

I brevet kan du bl.a. læse, hvordan du betaler dit deltagergebyr, hvis du ikke har tilmeldt dig via webshoppen.

 

Indtil du har betalt, står du på venteliste. Når du står på venteliste, er du ikke garanteret en plads på holdet. Vi anbefaler derfor, at du gennemfører din betaling hurtigst muligt.

 

Du skal også udfylde eventuelle To-do's på LudusWEB før endelig optagelse.

 

Når du har betalt, modtager du et optagelsesbrev. Du er nu optaget på holdet og kan søge SU.

 

Lige inden holdstart modtager du et velkomstbrev med nærmere information. Husk at tjekke dit skema på LudusWEB.

 

Vi sender breve med digital post, så husk at holde øje med din digitale postkasse.

Hvornår kan jeg få deltagergebyret tilbage?

Der er deltagergebyr på Hf-enkeltfag

 

Du kan få deltagergebyret tilbage for:

 

En hel HF-eksamen

Du får deltagergebyret tilbage for de fag, der figurerer på dit eksamensbevis, når du lukker beviset.

 

Uddannelsespakker

Du får deltagerbyret tilbage, når du har bestået en uddannelsespakke - særlige regler for EUX - og fængselsbetjent-pakkerne.

 

 

Spørg en studievejleder, når du tilmelder dig.

 

 

Du kan ikke få deltagerbetalingen retur:

 

 • hvis du ikke er mødt op til kursusstart eller kun har deltaget få gange.
 • i de fag, hvor du har været selvstuderende.
 • for et eller flere enkelte fag, hvis de ikke indgår i et samlet bevis eller en pakke.


Hvis du fx læser Matematik A og B og vælger at få niveau B på dit bevis, så får du ikke penge for niveau A. Hvis du vælger at få niveau A på dit bevis, så får du deltagerbetaling retur for både niveau A og B.

Kan jeg få tilskud til deltagergebyret?

Du betaler et deltagergebyr for HF-enkeltfag.

 

Hvis du er studerende og modtager SU, kan der søges om tilskud til dækning af deltagergebyret.

 

Dækningen af deltagergebyret deles ud på SU’en ud over de måneder, hvor faget strækker sig og er skattepligtigt. Du kan højest få 85% udbetalt.

 

Er din SU-sats afhængig af dine forældres indtægt, tildeles tilskuddet til dækning af deltagergebyret også ud fra forældrenes indkomst.

 

Tilskuddet kan derfor blive nedsat eller helt bortfalde, hvis dine forældres indkomst er for høj.

 

Du skal ligeledes være SU-berettiget i perioden for at modtage tilskuddet. Er den studerende fx erklæret studieinaktiv i den ene af månederne, vil denne måned falde væk.

 

Læs mere (SU)

 

 

Hvornår er der studiestart på HF-enkeltfag?

Der starter nye HF-enkeltfagshold i august/september og januar.
Hvert fag tager ½ år eller 1 år, og alle fag afsluttes med eksamen.

 

her kan du se fagene

Kan jeg få SU?


Du har ret til at modtage SU (Statens Uddannelsesstøtte) til alle fag og niveauer på AVU og HF, du ikke tidligere har bestået - hvis altså du ikke har afsluttet en gymnasial uddannelse i forvejen.

 

For at modtage SU skal du mindst have 23 timers undervisning om ugen. Du vil kunne søge om SU i den måned, hvor du senest den 20. i måneden er studieaktiv.

 

Det er en god idé at søge din SU i god tid inden start. Vær særlig opmærksom omkring sommerferien og juleferien, hvor vi har lukket og ikke behandler SU-ansøgninger.  Søg gerne allerede fra d. 1/7.

 

SU søges på su.dk, hvor du også kan læse mere om de gældende regler for SU:

 

su.dk

 

For at få adgang til minSU skal du bruge NemID/MitID.

 

Du kan først søge SU, når du er optaget på hold. Det vil sige, når du har betalt og udfyldt "Tro og love-erklæring".

 

 

OBS: Der er andre regler ved SOF.
Her har du ret til SU under gældende regler, hvis du afslutter inden for et halvt år og har min. 16 timer om ugen.

 

Hvis du har børn

Har du hjemmeboende børn under 7 år er minimumskravet for at modtage SU 17 timer om ugen. Er du enlig forsørger, eller er begge forældre under uddannelse, er der mulighed for at søge ekstra støtte.

 

Ledig

Er du ledig, kan du måske have andre muligheder end SU. Henvend dig til dit jobcenter for yderligere information.

 

Særligt for fjernundervisningsfag

Hvis du ønsker at modtage SU for dine fjernundervisningsfag, er der nogle særlige regler, som skal overholdes.

 

Overordnede regler:

 • Du skal aflevere alle opgaver i det/de fag, der tæller med i din SU, senest på den dato, der er fastsat i afleveringsplanen - ellers er du ikke "studieaktiv".
 • Du skal deltage i obligatorisk fremmødeundervisning (fx webinarer i AVU-fag, laboratoriekurser i naturvidenskabelige HF-fag og workshops i drama.)
 • Du skal gå til eksamen i de fag, som du får SU for, for at du opfylder kravet om at være studieaktiv.

 

Afleveringspligt

Overholdes afleveringsfristerne ikke, får du et varsel. Overholdes varslet ikke, vil du blive udmeldt fra din fjernundervisning med evt. tab af SU til følge.

 

SU over sommeren

Er du i gang med et længere undervisningsforløb og får SU hen over sommerferien, skal du være opmærksom på, at din første opgave efter ferien skal afleveres senest den 25. august.

 

Registrerer vi ikke modulafleveringen den 25. august, vil det blive anset som et ”ikke mødt” efter ferien, og du bliver udmeldt fra fjernundervisningen uden yderligere varsel.

Du søger SU via minSU, hvor du også kan læse mere om de gældende regler for SU.

 


Se gældende SU-satser på linket nedenfor.
Vær OBS på, at din udbetaling også afhænger af dit skattefradrag.

 

Hvad får jeg udbetalt?

Hvordan søger jeg SU?

Amanda fortæller dig i videoen, hvordan du søger SU.

 

Hvis du ikke allerede er på en computer, vil vi anbefale dig at finde en frem - og gå ind på SU.dk. Find også dit MitID frem.

 

Sådan søger du SU

 

Bestil tid til studievejledning

 

 

Du kan tidligst søge SU, én måned før dine hold starter. Hvis dine hold starter til august, kan du derfor søge SU fra 1. juli.

OBS: Hvis du søger i sommerperioden, så sæt en alarm til 1. juli og skynd dig ind at søge! Administrationen er lukket i juli, så hvis du skal have en chance for at få SU til august, skal du søge på dagen 1. juli.

 

HUSK du kan først søge SU, når du har betalt for dine fag og udfyldt ”To-do” på LudusWEB. Det står i dit tilmeldingsbrev, hvordan du betaler og udfylder ”To-do”.

 

Når du skal søge SU, skal du:

 

 • Gå på SU.dk og logge på MinSU med dit MitID • Klik herefter på ”søge om SU”
 • Vælg Anden ungdomsuddannelse og find VUC Storstrøm. Herefter vælger du afdelingen (fx Næstved). OBS: Læser du på Fjernundervisning, skal du vælge afdelingen ”Haslev”.

 • Herefter skal du oplyse, om du er dansk statsborger.

  Hvis du ikke er dansk statsborger, skal du søge om ligestilling for at få SU. Det kan du søge om efter du har søgt SU. Tal evt. med en studievejleder om mulighederne for at søge ligestilling.

 • Nu skal du vælge, hvilken måned du ønsker SU fra.
  HUSK, du kan tidligst søge SU en måned før studiestart.

 

Hver gang du er færdig med at udfylde et punkt, vil det folde sig sammen, og der vil komme et grønt hak.
Vær opmærksom på, at d
u ikke kan modtage SU, hvis du modtager anden offentlig støtte, fx kontanthjælp eller integrationsydelse.

 

 • Det er højst sandsynligt ikke alle felter, der er relevante for dig at udfylde.

  Tjener du penge ved siden af studiet, kan det være, du skal udfylde lidt under SKAT.
  Som udgangspunkt, bruges dit hovedkort til SU’en.

Når du ansøger om SU, kan du også udfylde eventuelle ansøgninger til særlig støtte eller SU-lån. Se mere om særlig støtte og SU-lån i andre videoer.

 • Til sidst accepterer du behandlingen af dine personoplysninger og indsender ansøgningen.HUSK, at en studievejleder kan hjælpe dig med at udfylde ansøgningen.

Tag fat i os på TLF 54 88 17 00 eller bestil tid på linket nedenfor.

 

Bestil tid til studievejledning

Skal jeg have min egen bærbare computer?

VUC Storstrøm forventer, at du som studerende selv medbringer egen bærbar computer.

 

Skulle det ikke være muligt, har du som studerende, mulighed for at låne en computer ved indbetaling af depositum efter gældende retningslinjer. Du skal dog betale et depositum på kr. 500,- ved udlånsperiodens start.

 

Den bærbare computer er kun til studiebrug og skal afleveres til VUC Storstrøm samtidig med at uddannelsesforløbet på VUC Storstrøm ophører.

 

Du hæfter for den bærbare computer i udlånsperioden, herunder ved bortkomst, tyveri, eller hvis udstyret på anden må lider overlast.

 

Computeren du låner, er ikke omfattet af VUC Storstrøms forsikring.

Hvordan sammenstykkes en fuld HF via enkeltfag?

Enkeltfagene kan stykkes sammen til en fuld højere forberedelseseksamen.

 

Afhængig af antallet af fag og niveauer kan din eksamen være adgangsgivende til alle videregående uddannelser.

 

Du bestemmer selv i hvilket tempo, du vil sammenstykke din HF-eksamen.

 

Du skal være opmærksom på, at nogle videregående uddannelser har særlige krav til bestemte fag og niveauer ved optagelse.

 

Tager du en fuld HF-eksamen via enkeltfag, får du deltagergebyret tilbagebetalt, når du får udstedt dit fulde bevis.

Hvad er en fuld HF-eksamen adgangsgivende til?

En fuld HF-eksamen er adgangsgivende til korte og mellemlange videregående uddannelser.

 

Vælger du en "Udvidet fagpakke" eller en "Supplerende fagpakke" vil din HF også være adgangsgivende til universitetsuddannelserne.

 

Søger du ind på en videregående uddannelse med en adgangsgivende eksamen, skal du søge ind gennem Den Koordinerede Tilmelding (KOT) under kvote 1. Her er det din eksamenskvotient (eksamensgennemsnit), der afgør, om du bliver optaget på den søgte uddannelse.

 

Ansøgningsfristen for optagelse under kvote 1 er almindeligvis 1. juli.

 

På mange uddannelser kan du også søge optagelse under kvote 2. Her kan være forskellige optagelsesbetingelser, som fx:

 

 • En adgangsgivende eksamen med en lavere kvotient, end der kræves under kvote 1, sammen med andre kvalifikationer, som kan være:
  • Et eller flere års erhvervserfaring
  • En anden uddannelse, højskole- eller udlandsophold, fritidslederaktiviteter m.v.

 

Vær opmærksom på, at nogle uddannelser både under kvote 1 og kvote 2 stiller krav om bestemte fag på bestemte niveauer før optagelse.

 

Undersøg altid på den uddannelsesinstitution, hvor du ønsker optagelse, hvilke krav de stiller netop der.

 

Adgangskortet
Brug Adgangskortet til at se, hvilke fag og niveauer en given uddannelse kræver. 

 

Adgangskortet indeholder alle videregående uddannelser, både erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, kunstneriske uddannelser og universiteternes bacheloruddannelser.

 

Besøg adgangskortet

Skal jeg til eksamen, når jeg tager Fjernundervisning?

Du skal til eksamen i alle fag. Eksamen kan finde sted på alle VUC Storstrøms afdelinger.

 

Du har ét eksamensforsøg pr. tilmelding, og du bliver automatisk tilmeldt den relevante eksamenstermin, når du bliver optaget på holdet. Du skal medbringe billedlegitimation til skriftlig og mundtlig eksamen, fx pas, kørekort eller studiekort.

 

Der afholdes eksamen i:

 

 • December/januar (vintereksamen)
 • Maj/juni (sommereksamen)
 • August (sygeeksamen)
Kan jeg læse et fag igen?

Du kan kun tilmeldes samme fag og niveau 2 gange.

 

Dette er gældende fra hold, du går på pr. 1/1 2017 eller senere.

 

Hvis du fortryder at have tilmeldt dig et fag, skal du framelde dig, inden holdet begynder, ellers tæller det med som et forsøg.

 

Kan jeg få merit?

Ja, måske kan du.

 

Merit betyder, at du kan genbruge et fag fra en tidligere uddannelse i din HF-eksamen.

 

Har du bestået enkelte eksamener eller afbrudt en uddannelse på gymnasialt niveau, bør du tage dine papirer med til vejledning, så du evt. kan få merit.

 

Dokumentation for tidligere uddannelse kan du få på din tidligere uddannelsesinstitution.

Hvordan tilmeldes jeg fag på VUC Storstrøm?

De fleste tilmeldes via en personlig samtale med en af vores studievejledere.
I samtalen finder du og studievejlederen frem til det helt rigtige forløb for dig.

 

Kontakt studievejleder

 

Vil du søge ind på en 2-årig HF, skal du tilmelde dig via optagelse.dk - det kan vi dog også hjælpe dig med i studievejledningen.

 

 

Du kan også tilmelde dig vores fjernundervisnings-fag online via webshoppen.

 

Webshop

 

Hvad hvis jeg fortryder min tilmelding?

Hvis du fortryder din tilmelding, skal du informere os hurtigst muligt.

 

Er dit hold endnu ikke startet, kan du vælge at skifte til et andet hold/fag eller få din deltagerbetaling retur.

 

Efter holdstart er det ikke muligt at få tilbagebetalt deltagergebyret.


Du kan altså ikke få pengene tilbage, hvis kurset er startet, også selvom du ikke ønsker at fortsætte.


Under særlige omstændigheder, er det muligt at "vælge om" og skifte til et andet fag eller hold. Dette skal altid aftales med en studievejleder og er kun muligt inden for kort tid efter holdstart.

Jeg vil være selvstuderende - hvordan foregår det?

Du kan være selvstuderende på HF- og AVU-fag.

 

At være selvstuderende betyder, at du bliver tilmeldt til eksamen i det konkrete fag.

 

Du skal have en mailadresse og egen mobil.

 

 • Til mundtlig eksamen får du faglig vejledning til at udarbejde eksamensgrundlag
 • Til skriftlig eksamen får du ikke faglig vejledning
 • Du skal betale ved tilmelding.

 

Tilmelding

Der er åbent for tilmelding til eksamen i fag for selvstuderende hos studievejlederne to gange om året - med henblik på enten sommer- eller vintereksamen.

 

Tilmeldingsperioderne er:

 • sommereksamen: 1. januar til 1. marts kl. 12.00.
 • vintereksamen: 15. august til 1. oktober kl. 12.00

 

Du kan tidligst kontakte din(e) faglige vejleder(e) en uge efter indbetalingen.

 

Tilbagebetaling af allerede indbetalte beløb er ikke muligt efter hhv. 1. marts/1. oktober.

 

Priser

Prisen pr. fag er den samme, som hvis du modtager undervisning.

 

SU

Du kan ikke få SU.

 

Regler for mundtlig eksamen

Du får kun tildelt faglig vejledning, hvis du skal til mundtlig eksamen. Du får vejleders navn og e-mail via det Canvas-fag, som du bliver tilknyttet.

 

Du har ret til faglig vejledning i det omfang, der svarer til én undervisningslektion pr. fag. Vejledningen kan omfatte fastlæggelse af eksamensgrundlag, faglige problemstillinger og orientering om eksamen.

 

Den faglige vejleder eksaminerer dig ved den mundtlige prøve.

 

De fleste vælger at gå til eksamen i det eksamensgrundlag, som den faglige vejleder har udarbejdet. Hvis du alligevel vælger at udarbejde et selvstændigt eksamensgrundlag, skal det godkendes af din faglige vejleder.

Særligt om HF-enkeltfag på fjernundervisning

Hvilke HF-enkeltfag kan jeg tage via fjernundervisning?

Biologi C ½ år 

Biologi C-B ½ år 

 

Dansk C ½ år 

Dansk 0-A 1 år 

 

Drama C ½ år 

 

Engelsk C ½ år 

Engelsk 0-B 1 år

Engelsk B-A 1 år (kun opstart i aug)

 

Fysik 0-B 1 år* (kun opstart i aug)

 

Geografi C ½ år 

 

Historie 0-B ½ år (kun opstart i aug)

Historie 0-B 1 år

 

Kemi C ½ år 

Kemi C-B ½ år

Matematik C ½ år 

Matematik C-B ½ år

Matematik B-A ½ år

 

Mediefag C ½ år 

 

Naturgeografi C-B ½ år

Psykologi C ½ år 

Psykologi C-B ½ år

 

Religion C ½ år 

Religion C-B ½ år 

 

Samfundsfag C ½ år 

Samfundsfag C-B ½ år 

 

*Du skal som minimum sideløbende med fysik B deltage i matematik B, hvis du ikke har dette niveau.

 

Du kan tage et eller flere fag ad gangen, afhængig af dit arbejds- og familieliv.

 

De fleste fag har opstart i både januar og august.

 

Fag der tager ½ år og starter januar har løbende optag til 1. februar.
Fag der tager 1 år og starter januar har løbende optag til d. 1. marts..

Fag der tager ½ år og starter august har løbende optag til 1. september.
Fag der tager 1 år og starter august har løbende optag til d. 1. oktober.

 

 

Fag til supplerende overbygning

Du kan tage følgende fag på fjernundervisning som supplerende overbygning – de afvikles på 3 måneder med start i enten september eller februar, og de vil derfor kunne give SU:

 

Biologi C-B

Engelsk B-A

Fysik 0-C (opstart i sep)

 

Kemi C-B

Matematik B-A

Matematik C-B

 

Psykologi C-B

Religion C-B

Samfundsfag C-B

 

 

Hvilke fag kan man tage på HF Esport?

Følgende fag kan tages på HF Esport:

 

Biologi C ½ år 

Biologi C-B ½ år 

 

Dansk C ½ år 

Dansk 0-A 1 år 

 

Drama C ½ år 

 

Engelsk C ½ år 

Engelsk 0-B 1 år

Engelsk B-A 1 år (kun opstart i aug)

 

Fysik 0-B 1 år* (kun opstart i aug)

 

Geografi C ½ år 

 

Historie 0-B ½ år (kun opstart i aug)

Historie 0-B 1 år

 

Kemi C ½ år 

Kemi C-B ½ år

Matematik C ½ år 

Matematik C-B ½ år

Matematik B-A ½ år

 

Mediefag C ½ år 

 

Naturgeografi C-B 

Psykologi C ½ år 

Psykologi C-B ½ år

 

Religion C ½ år 

Religion C-B ½ år 

 

Samfundsfag C ½ år 

Samfundsfag C-B ½ år 

 

*Du skal som minimum sideløbende med fysik B deltage i matematik B, hvis du ikke har dette niveau.

 

 

Hvis du vælger Dansk A, Engelsk B eller Samfundsfag C kommer du til at gå på et hold, som kun har esportspillere.

 

I andre fag vil du kunne være med i en studiegruppe med andre esportspillere, hvis der er spillere på holdet.

 

 

Tal med en studievejleder, så tilpasser vi din uddannelse ud fra dine ønsker - og din trænings- og turneringsplan.

Kontakt

Hvad kræver fjernundervisning af mig?

Fjernundervisning kræver

 • at du har en computer med webkamera samt en god internetforbindelse
 • at du er en forholdsvis rutineret IT-bruger
 • at du kan arbejde selvstændigt, enten alene eller i studiegrupper - hvilket kræver meget selvdisciplin
 • at du er motiveret og kan strukturere dine arbejdsgange
 • at du afleverer de aftalte opgaver til tiden
 • at du kontakter din studievejleder, hvis du har problemer med studieaktiviteten
 • at du kontakter din lærer, hvis du har spørgsmål til det faglige
 • at du deltager i de obligatoriske laboratoriekurser, hvis du følger kemi, biologi, geografi, eller fysik
 • at du deltager i de obligatoriske workshops, hvis du følger drama.


Hvad kræves i forbindelse med studieaktivitet?

 

På HF-fjernundervisning måles studieaktivitet via afleveringer.

 

For alle fjernfag gælder, at eksamenerne tæller med i studieaktivitet, og du skal derfor huske at aflevere dine opgavebesvarelser i Canvas.

 

Du skal jævnligt logge på Ludus Web, Canvas og din mail for at holde øje med informationer fra lærere og studievejledere.

Skal jeg til eksamen, når jeg tager Fjernundervisning?

Du skal til eksamen i alle fag. Eksamen kan finde sted på alle VUC Storstrøms afdelinger.

 

Du har ét eksamensforsøg pr. tilmelding, og du bliver automatisk tilmeldt den relevante eksamenstermin, når du bliver optaget på holdet. Du skal medbringe billedlegitimation til skriftlig og mundtlig eksamen, fx pas, kørekort eller studiekort.

 

Der afholdes eksamen i:

 

 • December/januar (vintereksamen)
 • Maj/juni (sommereksamen)
 • August (sygeeksamen)
Hvad er Canvas?

Canvas er

 

 • rammen for al læring og kommunikation i Fjernundervisning
 • en e-læringsplatform, hvor du finder materiale og opgaver til dit fag, og hvor du afleverer dine opgaver og modtager vejledning og respons fra din lærer.
computer

Hvilke regler gælder?

På UMV.dk kan du læse om: