Hf-enkeltfag

Du kan tage et eller flere fag. Hf-enkeltfag tilbydes på følgende afdelinger: Faxe, Næstved, Vordingborg, Nykøbing F. og Nakskov

Hf-enkeltfag giver dig stor fleksibilitet

Du kan tage:

  • Du kan læse få eller mange fag ad gangen, afhængig af dit studie- og familieliv
  • Du kan starte i januar eller august
  • Du kan læse fagene i Faxe, Nakskov, Nykøbing F, Næstved, Vordingborg eller som fjernundervisning.
  • Du kan læse en fuld højere forberedelses eksamen (HF-eksamen på enkeltfag)
  • Du kan læse fag til en supplerende fagpakke (overbygning til HF)
  • Du kan læse en uddannelsespakke, så du har de gymnasiale fag til at søge ind på en række professionsbacheloruddannelser, f.eks. sygeplejerske, bioanalytiker, socialrådgiver eller pædagog. ( - se de specifikke adgangskrav nedenfor)
  • Du kan læse de gymnasiale C-niveau fag til optagelse på EUX
  • Du kan opfylde de gymnasiale fagkrav til f.eks. fængselsfunktionær, ernæring og sundhed samt politibetjent.
  • Eller du kan læse lige det fag, du har lyst til…

Uddannelsespakker

VUC Storstrøm tilbyder en række fag, der sammen med dine  erfaringer, kan kvalificere dig til at søge optagelse på en række pædagogiske og sundhedsfaglige uddannelser samt til optagelsesprøven til politibetjent.

Forløb

Uddannelsespakkerne består af en række hf-fag, der alle afsluttes med en eksamen. Udover de ordinære hf-timer vil der indgå studietimer med vejledning i bl.a. studiemetoder og opgaveskrivning.

I tilknytning til fagene vil du blive trænet i studiemetode og opgaveskrivning. Du skal regne med, at der vil være obligatoriske introkurser, inden den ordinære undervisning starter. Der er mødepligt til undervisningen, og der er pligt til at aflevere alle skriftlige opgaver.

En genvej til din drømmeuddannelse

Bemærk - uddannelsespakkerne tilbydes ikke på alle afdelinger.

Uddannelse til ergoterapeuet

Uddannelse til fængelsbetjent

Uddannelse til politi

Uddannelse til pædagog

Uddannelse til socialrådgiver

Uddannelse til sygeplejerske

Uddannelse til bioanalytiker

Klar til EUX


Ønsker du uddannelse på EUX på en erhvervsuddannelse, kræver de nye uddannelser, at du kvalificerer dig inden skolestart.
Derfor har vi et forløb, som kvalificerer dig til at kunne gennemføre grundforløbet.
Kurset indeholder:

Dansk C
Engelsk C
Samfundsfag C

Valgfag:
Psykologi C, erhvervsøkonomi C.

 

Praktiske oplysninger

 • Varighed

  Hvert fag tager ½ år eller 1 år. Alle fag afsluttes med eksamen

 • Deltagerbetaling - pris

  Hvert fag koster mellem 550 og kr. 1400, hvis du opfylder kravene om at gå på VUC. Se mere under "hvad koster hf-fag"

 • Studiestart

  Der starter nye hf-hold i august og januar.

 • Økonomi

  Du kan søge SU, hvis du har mindst 23 timer om ugen, eller mindst 17 timer ugenligt hvis du har børn. Se mere på www.su.dk

 • Tilmelding

  Du tilmeldes hos en studievejleder. Bestil tid  eller mød op i åben vejledning - klik her

Ofte stilllede spørgsmål

 • Indhold i en hel hf-eksamen på hf-enkeltfag

  En hel hf-eksamen

  Enkeltfagene kan stykkes sammen til en hel hf-eksamen. Afhængig af antallet af fag og niveauer kan du eksamen være adgangsgivende til alle videregående uddannelser. Du bestemmer selv i hvilket tempo, du vil sammenstykke din hf-eksamen.

  Du skal være opmærksom på, at nogle videregående uddannelser har særlige krav til bestemte fag og niveauer ved optagelse.

  Hf-eksamen er gratis. Tager du en hel hf-eksamen som enkeltfagsundervisning, får du deltagergebyret tilbagebetalt, når du har bestået alle dine eksaminer.

  Opbygning af en hel hf-eksamen

  Obligatoriske fag

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik C
  • Biologi C
  • Geografi C
  • Kemi C
  • Historie B
  • Samfundsfag C
  • Religion C

  Et kreativt fag C-niveau

  Valgfag

  • Typisk skal du have 3 fag på B niveau og 1 på C niveau, i alt 450-500 timer.

  Større skriftlig opgave

  • 15 siders skriftlig opgave som gennemføres selvstændigt

  Eksamensprojekt*

  • Projekt der omfatter 2 fag. Gennemføres selvstændigt

   

 • Ansøgning og optagelse på hf-enkeltfag

  Du kan som udgangspunkt optages på hf-enkeltfag 1 år efter, du har afsluttet 9. eller 10. klasse (eller tilsvarende).

   

  Er du fortsat i 10. klasse direkte efter 9. klasse, kan du tidligst optages, 1 år efter at du er udskrevet af 10. klasse.

   

  Hvis du mangler 10. klasse afgangseksamen, kan du tage AVU-fag, der svarer til afgangsprøven.


  Du er altid velkommen til at kontakte en studievejleder, hvis du har spørgsmål - klik her

 • Hvad koster hf-fag?

  Priser

   

  Fag

  Pris

  Pris for alderspensionister og efterlønsmodtagere*

  Billedkunst

  550 kr.

  1.300 kr.

  Biologi

  550 kr.

  1.300 kr.

  Dans

  550 kr.

  1.300 kr.

  Design og arkitektur

  550 kr.

  1.300 kr.

  Dansk

  550 kr.

  1.300 kr.

  Dramatik

  550 kr.

  1.300 kr.

  Engelsk

  550 kr.

  1.300 kr.

  Fysik

  550 kr..

  1.300 kr.

  Geografi

  550 kr.

  1.300 kr.

  Historie

  550 kr.

  1.300 kr.

  Idræt

  550 kr.

  1.300 kr.

  Kemi

  550 kr.

  1.300 kr.

  Matematik

  550 kr.

  1.300 kr.

  Mediefag

  550 kr.

  1.300 kr.

  Musik

  550 kr.

  1.300 kr.

  Psykologi

  550 kr.

  1.300 kr.

  Religion

  550 kr.

  1.300 kr.

  Samfundsfag

  550 kr.

  1.300 kr.

  Tysk

  550 kr.

  1.300 kr.

  Valgfag

     

  Erhvervsøkonomi

  1.400 kr.

  2.150 kr.

  Filosofi

  1.400 kr.

  2.150 kr.

  Organisation

  1.400 kr.

  2.150 kr.

  Innovation

  1.400 kr.

  2.150 kr.

  * Prisen er betinget af (undtagen på selvstudie), at du opfylder kravene for at gå på VUC, herunder at du ikke har en videregående uddannelse. Er du i tvivl så kontakt dit lokale VUC Storstrøm.

  Det er ikke alle fag, der tilbydes på alle afdelinger.

  Læs den fulde bekendtgørelse her.


  Sådan betaler du

  Vær opmærksom på, at du først er optaget på et hold, når VUC Storstrøm har registreret din betaling.

  Kontant eller med dankort:

  Betaling kan ske på kontoret i åbningstiden - enten kontant eller med dankort.

  Via netbank:

  Du kan betale via netbank med følgende reference:

  Kortart: 01

  Kreditornr.: 7982925

   

  Husk at skrive navn og kursistnr., for at vi kan registrere din indbetaling.


  Refusion

  Hvis du gennemfører og består en fuld hf-eksamen, kan du få refunderet deltagerbetalingen for de fag, der indgår i eksamen. Det samme er gældende, hvis du gennemfører en af hf-fagpakkerne med et gennemsnit på 02, dog IKKE politipakken, da den ikke er adgangsgivende til politiuddannelsen, men kvalificerer til politiets optagelsesprøve.

   

  TILBAGE TIL hf-enkeltfag

 • Adgangsgivende til ...

  Adgangsgivende til ...

  En hf-eksamen er adgangsgivende til korte og mellemlange videregående uddannelser.

  Vælger du en "Udvidet fagpakke" eller en "Supplerende fagpakke" vil din hf også være adgangsgivende til universitetsuddannelserne.

  For alle videregående uddannelser gælder, at du skal være opmærksom på, om der stilles krav til bestemte fag og niveauer - de såkaldt "specifikke adgangskrav " samt at der er for en række uddannelser er adgangsbegrænsning, så dit karaktergennemsnit bliver afgørende for, om du kan søge optagelse.

  Søger du ind på en videregående uddannelse med en adgangsgivende eksamen, skal du søge ind gennem Den Koordinerede Tilmelding (KOT) under kvote 1. Her er det din eksamenskvotient (eksamensgennemsnit), der afgør, om du bliver optaget på den søgte uddannelse.


  Ansøgningsfristen for optagelse under kvote 1 er almindeligvis 1. juli.

  På mange uddannelser kan du også søge optagelse under kvote 2. Her kan være forskellige optagelsesbetingelser, det kan fx være:

  En adgangsgivende eksamen med en lavere kvotient end der kræves under kvote 1.
  Andre kvalifikationer kan være:

  Et eller flere års erhvervserfaring
  En anden uddannelse, højskole- eller udlandsophold, fritidslederaktiviteter mv.
  Vær opmærksom på, at nogle uddannelser både under kvote 1 og kvote 2 stiller krav om bestemte fag på bestemte niveauer før optagelse. Undersøg altid på den uddannelsesinstitution, hvor du ønsker optagelse, hvilke krav de stiller netop der.


  Adgangskortet
  Brug Adgangskortet til at se, hvilke fag og niveauer en given uddannelse kræver. 

  Adgangskortet indeholder alle videregående uddannelser, både erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, kunstneriske uddannelser og universiteternes bacheloruddannelser.

  Klik her for at besøge Adgangskortet.

 • Kan jeg få merit?

  Merit

  Merit betyder, at du kan genbruge et fag fra en tidligere uddannelse i din hf-eksamen.

  Har du bestået enkelte eksamener eller afbrudt en uddannelse på gymnasialt niveau, bør du tage dine papirer med til vejledning, så du evt. kan få merit.

  Dokumentation for tidligere uddannelse kan du få på din tidligere uddannelsesinstitution.

 • Regler for selvstuderende på hf

  Regler for selvstuderende

  At være selvstuderende betyder at du bliver tilmeldt til eksamen i det konkrete fag.

  Du skal have en mail og mobil.

  • Til mundtlig eksamen får du faglig vejledning til at udarbejde eksamensgrundlag

  • Til skriftlig eksamen får du ikke faglig vejledning

  • Du skal betale ved tilmelding.

  Tilmelding

  Der er åbent for tilmelding til eksamen i hf-fag for selvstuderende hos studievejlederne  to gange om året med henblik på enten sommer- eller vintereksamen.

  Tilmeldingsperioderne er:

  • m.h.p. sommereksamen: 1. januar til 1. marts kl. 12.00.
  • m.h.p. vintereksamen: 15. august til 1. oktober kl. 12.00.

  Du kan tidligst kontakte din(e) faglige vejleder(e) en uge efter indbetalingen.

  Tilbagebetaling af allerede indbetalte beløb er ikke muligt efter 1. marts/1. oktober.

  Priser

  Prisen pr. fag er de samme som hvis du modtager undervisning.

  SU

  Du kan ikke få SU.


  Regler for mundtlig eksamen

  Du får kun tildelt faglig vejledning hvis du skal til mundtlig eksamen. Du får navn på  Vejlederens navn og e-mail.

  Du har ret til faglig vejledning i det omfang der svarer til én undervisningslektion pr. fag. Vejledningen kan omfatte fastlæggelse af eksaminationsgrundlag, faglige problemstillinger og orientering om eksamen. Den faglige vejleder eksaminerer dig ved den mundtlige prøve.

  De fleste vælger at gå til eksamen i det eksamensgrundlag som den faglige vejleder har udarbejdet. Men hvis du vælger at udarbejde et selvstændigt eksamensgrundlag, skal det godkendes af din faglige vejleder.
   

  Regler for skriftlig eksamen

  Hvis du kun skal til skriftlig eksamen, får du ikke tildelt faglig vejledning. Du kan eventuelt læse fagbeskrivelsen for dit fag, der beskriver, hvad der kræves.

  Bøger

  Af ressourcemæssige grunde kan VUC Storstrøm ikke udlåne bøger til selvstuderende.

 • Kan jeg få deltagergebyr retur?

  En hel hf-eksamen

  Du får deltagergebyret tilbage for de fag, der figurerer på dit eksamensbevis på en fuld hf.

   

  Uddannelsespakker:

  Du får deltagerbyret tilbage, når du har bestået en uddannelsespakke - særlige regler for EUX - og politipakken.

  Spørg studievejlederen, når du tilmelder dig.

 • Hvilke fag skal jeg til eksamen i?

  På HF skal du til eksamen i alle fag. 

   

 • Fag og niveauer på hf

  Du kan vælge mellem følgende fag på hf:*

  Billedkunst C

  Innovation C

  Biologi C

  Kemi C

  Biologi B

  Kemi B

  Dansk A Matematik C

  Dansk C

  Matematik B

  Dramatik C

  Matematik A

  Engelsk C

  Mediefag C

  Engelsk B

  Musik C

  Engelsk A

  Religion C

  Design C

  Psykologi B
  Design B Psykologi C
  Fysik C Religion B

   

  Samfundsfag C

  Geografi C

  Samfundsfag B

  Historie B

  Kultur-og samfundsvidenskab  (kun 2-årig hf)

  Idræt C

  Naturvidenskabelig faggruppe (kun 2-årig hf)

  Idræt B

   Tysk 0-B

  *Alle VUC Storstrøms afdelinger udbyder IKKE alle fag/niveauer. De nævnte fag er kun vejledende. Kontakt dit lokale VUC Storstrøm for yderligere oplysninger om fag og niveauer eller se under kursustilbud.
  Du kan også se VUC Storstrøms samlede uddannelsestilbud på LUDUSWeb

  Yderligere information om hf-fag

  Du kan læse mere om valgfagene på hf:  UddannelsesGuiden.

  Niveauer

  På hf undervises på 3 niveauer: C, B og A.

  C-niveau:

  Gymnasialt grundniveau.

  Her starter undervisningen på det niveau, du afsluttede i folkeskolen eller helt forfra.

  B-niveau:

  Mellemniveau.

  Engelsk og historie er obligatoriske B-niveau fag.

  A-niveau:

  Højeste niveau.

  Dansk er obligatorisk A-niveau fag. Ikke alle fag fås på A-niveau.

 • Fagbeskrivelser på hf

  lik her

  C-niveau

   

  Fag Læs mere om faget
  Billedkunst Klik her
  Biologi Klik her
  Dansk Klik her
  Engelsk Klik her
  Filosofi Klik her
  Fysik Klik her
  Geografi  Klik her
  Idræt
  Klik her
  Kemi Klik her
  Matematik
  Klik her
  Mediefag
  Klik her
  Psykologi  Klik her
  Religion  Klik her
  Samfundsfag  Klik her
  Tysk  Klik her

   

   B-niveau

   

  Fag Læs mere om faget
  Billedkunst Klik her
  Biologi Klik her
  Engelsk Klik her
  Historie Klik her
  Idræt Klik her
  Kemi Klik her
  Matematik Klik her
  Mediefag Klik her
  Fysik Klik her
  Psykologi  Klik her
  Samfundsfag Klik her
     

   

  A-niveau

  Fag Læs mere om faget
  Dansk Klik her
  Engelsk Klik her
  Matematik Klik her
 • Hvad er eksamensprojekt?

  Eksamensprojektet består af en synopsis som du skriver i 2 fag - alene eller i en gruppe. Det afsluttes med en individuel mundtlig prøve.

 • Hvad er SSO?

  Studerende som tager en hel hf, skal udarbejde en Større Skriftlige Opgave, kaldet SSO. Den bedømmes af lærer og censor

 • Kan jeg få SU?

  SU

  Du har ret til at modtage SU (Statens Uddannelsesstøtte) på hf til fag og niveauer du ikke tidligere har bestået, såfremt du ikke har afsluttet en gymnasial uddannelse i forvejen.

  For at modtage SU skal du mindst have 23 timer om ugen.

  SU søges på nettet via minSU, hvor du også kan læse mere om de gældende regler for SU.

  For at få adgang til minSU skal du bruge NemID.

  Du kan først søge SU, når du er optaget på hold - det vil sige har betalt og udfyldt "Tro og love erklæring".

   

  Hvis du har børn

  Har du børn under 7 år er minimumskravet for at modtage SU 17 timer om ugen. Er du enlig forsøger eller er begge forældre under uddannelse, er der mulighed for at søge ekstra støtte.

  Læs mere om de gældende regler her.

   

  Ledig

  Er du ledig, kan du måske have andre muligheder end SU. Henvend dig til dit jobcenter for yderligere information.

 • Hvordan betaler jeg?

  Sådan betaler du

  Vær opmærksom på, at du først er optaget på et hold, når VUC Storstrøm har registreret din betaling.

  Betaling kan ske via netbank eller på dette link:

  https://www.vucstor.dk/studievejledning/deltagerbetaling

   

  Du kan også betale Via girokort

  Du kan få udleveret et girokort eller betale netbank med følgende reference:

  Kortart: 01

  Kreditornr.: 7982925

   

  Husk at påføre navn og kursistnr., for at vi kan registrere din indbetaling.

 • Spørgsmål om prøver og eksamen ved hf og avu

  Praktiske forhold ved prøver og eksamen på AVU og HF

   

  Her kan du læse en række regler og råd om at gå til prøve på VUC-Storstrøm. Kommer du i tvivl om noget, så spørg din faglærer eller på kontoret.

   

  Orientering om prøvetidspunkt

  AVU og Hf kursister er på forhånd tilmeldt fagenes prøver, og du orienteres på holdene om datoerne for mundtlige og skriftlige eksaminer. Ved mundtlige prøver kan du ca. en uge før prøven se den forventede forberedelses- og eksaminationstid på Ludusweb. Der kan ske ændringer i tidspunktet indtil to dage før prøve, så hold øje med Ludusweb.

  De skriftlige datoer kan du få oplyst ca. et år i forvejen.

  Skal jeg til prøve?

  Du forventes at gå til prøve i de fag, der afslutter med prøve. Prøven er en del af dit uddannelsesforløb og en del af din studieaktivitet.

  Vil du ikke til prøve, skal du framelde dig prøven hos en studievejleder. Du skal være opmærksom på, at framelding eller udeblivelse fra prøve kan få betydning for din SU. Der kan i særlige tilfælde være mulighed for at framelde prøve uden tab af ret til SU.

  Gentilmelding til prøve

  2-årig HF: Du har kun ret til at gå til eksamen én gang i et fag.

  HF-enkeltfag og fjernundervisning: Du kan højst tilmeldes et fag 2 gange fra 1.1.2017.

  AVU: Du kan højst tilmeldes et fag to gange, men har mulighed for gentilmelding til prøver, du har været forhindret i at deltage i.

  Særlige prøvevilkår – dispensationer

  Du kan søge dispensation til eksamen, hvis du er ordblind eller lider af en dokumenteret sygdom, der betyder, at du er ringere stillet ved eksamen end andre kursister.

  Ved mundtlige prøver kan du søge:

  • Forlænget forberedelsestid
  • Ret til at bruge oplæsningsprogrammer
  • At få eksamensspørgsmål som fil

   

  Ved skriftlige prøver kan du søge:

  • Forlænget tid til prøven
  • Ret til at bruge oplæsnings- og ordforslagsprogrammer, fx CD-ord, ViTre og IntoWords
  • At få opgaven på CD-rom, hvis den ikke udleveres fra Netprøver - Gælder kun HF’ere med en SPS materialebevilling

   

  Ansøgningsskema findes på Fronter, ”IT – information alle, Information, Skemaer til dispensationer ved eksamen”.

  Ansøgningsfristen er 1. november og 1. april.

   

  Ved andre behov for dispensation skal du snakke med din studievejleder om mulighederne.

  Dispensationer må aldrig medføre en ændring af prøvens niveau.      

  Prøveafholdelse

   

  Sygdom

  Sygdom i forbindelse med prøve skal meddeles til kontoret på din afdeling (ikke din lærer) straks fra morgenstunden, og altid før pågældende prøve er slut.

   

  Der afholdes kun sygeeksamen på HF, og ikke ved de skriftlige decemberprøver.

   

  Hvis du ønsker at gå til sygeeksamen, skal du gøre følgende:

  • Du skal søge læge senest på prøvedagen for at få en lægeerklæring. Lægeerklæringen skal du selv betale.
  • Du skal aflevere lægerklæringen på kontoret senest tre dage efter prøven. Er dette ikke muligt grundet indlæggelse, skal du ringe til kontoret for at lave anden aftale.

  Hvis du møder til prøve på trods af sygdom, har du ikke adgang til sygeeksamen. Opstået sygdom under prøven, meddeles straks.

   

  Starttidspunkt

  En prøve er begyndt, når uddelingen af opgaver er begyndt, eller når du er gjort bekendt med prøvespørgsmålet, opgaven, opgavetitlen, forberedelsesmaterialet eller lignende.

  For sent fremmøde til prøven

  Udebliver du fra, eller kommer du for sent til en prøve, har du normalt ikke krav på at aflægge prøven.

  Den prøveansvarlige kan dog, hvis det skønnes at udeblivelsen er rimeligt begrundet, give dig tilbud om at aflægge prøven, uden at prøvetiden forlænges.

  Mundtlig prøve

  Bemærk det tidspunkt, hvor du skal op, og mød i god tid, dvs. en eksamination før.

  Bed din faglærer orientere dig om den mundtlige prøve og gode råd om, hvordan forberedelsestiden udnyttes bedst.

  Ved prøver med 24 timers forberedelse, foregår trækning af eksamensspørgsmål dagen før eksaminationen. Trækningen foregår kl. 8 og evt. kl. 12.

   

  AVU Brug af internet og hjælpemidler ved mundtlig prøve

  På AVU må ”tilladte hjælpemidler” iflg. hjælpemiddeloversigten bruges (denne finder du på Fronter: It- og information  - alle – Om eksamen – ”AVU tilladte hjælpemidler”).

   

  Der er kun adgang til internettet, for så vidt angår egne læremidler, egne notater og egne arbejder og det skal være via dit holds Fronterrum/ Canvasrum. Skal du f.eks. bruge en ordbog, skal du tilgå den via et link i Fronter/ Canvas.

   

  Anden brug af internettet er forbudt, herunder

  • selvstændig søgen på internettet,
  • hjemmesider, du har fundet inden prøven,
  • enhver kommunikation med omverdenen.

   

  Brug af støtteprogrammer m. oplæsning eller ordforslag (f.eks. CD-Ord, IntoWords, ViTre) er kun tilladt for kursister, der har fået dispensation.

   

  Det er dit ansvar, at du kun anvender tilladte hjælpemidler - er du i tvivl, så download relevant materiale til din PC før prøven.

   

  Skolen vil ved stikprøvekontrol kontrollere, at der kun anvendes tilladte hjælpemidler i forberedelseslokalet. Denne afbrydelse vil ikke kunne danne baggrund for en klage.

  HF Brug af internet og hjælpemidler ved mundtlig prøve

  Det er kun tilladt at medbringe 1 stk. udstyr, der kan etablere adgang til internettet – typisk den PC du vil arbejde på. Alt andet, fx telefoner og iPads, må ikke medbringes i forberedelseslokalet. Hvis du har medbragt disse, skal de opbevares af eksaminator og censor under din forberedelse.

   

  På HF vil undervisningsmaterialer formidlet af din lærer være tilladt, når de står på undervisnings-beskrivelsen. Dette kan også være netbaseret materiale på fx Fronter/Canvas, i Class notebook samt specifikke hjemmesider.  (Har I fx læst en artikel på Wikipedia, er det denne specifikke artikel du må læse – IKKE alt det andet på Wikipedia).

  Online ordbøger er ligeledes tilladte, når de står på undervisningsbeskrivelsen.

   

  Dine egne noter, opgaver og rapporter har du også adgang til.

   

  Anden brug af internettet er forbudt, herunder

  • selvstændig søgen på internettet,
  • hjemmesider du selv har fundet, men som ikke står på undervisningsbeskrivelsen
  • enhver kommunikation med omverdenen.

  Er der materiale fra nettet, du selv har fundet inden prøven, kan du kun få adgang til det under prøven, hvis du forud for prøven downloader materialet til din PC.

   

  Det er dit ansvar, at du kun anvender tilladte hjælpemidler - er du i tvivl, så download relevant materiale til din PC før prøven.

   

  Skolen vil ved stikprøvekontrol kontrollere, at der kun anvendes tilladte hjælpemidler i forberedelseslokalet. Denne afbrydelse vil ikke kunne danne baggrund for en klage.

   

  Brug af støtteprogrammer med oplæsning eller ordforslag er kun tilladt for dispensater.

   

  Skriftlig prøve

  Mød 30 minutter før prøven begynder. Kommer du for sent til prøven kan du ikke deltage (se dog s. 4).

  Sæt dig på pladsen med dit navn og kursistnummer.

  Kun tilladte hjælpemidler og proviant i begrænset omfang må forefindes i prøvelokalet; Tasker o.l. må ikke stå ved siden af din plads.

   

  Du skal selv medbringe skriveredskaber, f.eks. kuglepen og PC samt strømforsyning og evt. høretelefoner.  Det kan være muligt at låne PC til prøven efter forudgående aftale med kontoret.

   

  Skal du høre musik, skal du downloade det og afspille det off-line.

   

  Du må kun bruge tidligere bedømt materiale ved at henvise til det som kilde. (det kunne være en stil skrevet i løbet af året, en SSO opgave mv)

   

  Under prøven er det vigtigt, at du ofte foretager backup. Gem gerne dine filer under forskellige navne.

  Hvis der under prøven opstår strømsvigt, skal du arbejde videre med papir og kuglepen.

   

  Du må kun forlade prøvelokalet under ledsagelse af en prøvevagt.

  Det sidste kvarter af prøven må du ikke forlade din plads, heller ikke selv om du har afleveret din besvarelse.

   

  Hvis du forlader prøvelokalet ved prøvens afslutning, må du tage opgaven og kladden med.

  Hvis du forlader lokalet før prøvens afslutning, skal alle kladder og prøveopgaver samt din bærbare forblive i prøvelokalet til prøven er afsluttet for alle eksaminander.

  Du kan hente opgave, kladde og bærbar umiddelbart efter, at prøven er slut.

  Hvis kladden ikke afhentes umiddelbart efter prøvens afslutning, kan den ikke udleveres senere.

   

  Karaktererne offentliggøres på LUDUS web.

   

  I matematik på HF skal du på forsiden af opgaven anføre, hvilken lommeregner/regneprogram du har  anvendt.

   

  Ved prøver med aflevering på papir

  Hvert enkelt ark skal kunne identificeres med navn, fag, holdnummer og kursistnummer. Før du printer, skal du have tilladelse af en tilsynsførende.

  En tilsynsførende underskriver at have modtaget din opgave, førend du må gå. Gør nøje den tilsynsførende opmærksom på, hvad der er kladde, og hvad der ønskes bedømt. De ark, der skal bedømmes, skal nummereres, og det samlede antal ark og bilag skal angives i feltet hertil. Især er det vigtigt i matematik at skelne mellem ark og bilag.

  Ved prøver med aflevering i Netprøver

  Døb din fil navn, kursistnummer og hold-id.

  Ved aflevering af besvarelsen i Netprøver skal den tilsynsførende kontrollere, at Netprøver har modtaget din fil. Det er dit ansvar at kontrollere, at du uploader den rigtige fil. Herefter må du forlade prøven.

   

  Når du logger på www.netprøver, skal du vælge VUC- Storstrøm som institution og logge på med UNI-login.

  For at kunne aflevere i Netprøver skal du PDF’e din fil.

   

  Vejledning til aflevering af eksamensopgaver i Netprøver finder du på Fronter (It og information alle – information – Om Eksamen - ”Kursistguide til aflevering i Netprøver.dk”)

   

  Vejledning til at PDF’e finder du på VUC Storstrøms hjemmeside under it-vejledninger (søg på PDF)

  Vi gør opmærksom på, at alle eksamensopgaver der afleveres via Netprøver, tjekkes for afskrift.

  AVU Brug af hjælpemidler og internet

  Oversigt over tilladte hjælpemidler til skriftlige og sproglige prøver på AVU kan ses i bilagene under det enkelte fag og i hjælpemiddeloversigten. (Fronter: IT og Information alle, Information, Om eksamen, Hjælpemiddeloversigter) Hvis du er i tvivl så spørg din faglærer.

   

  Der er kun adgang til internettet, for så vidt angår egne læremidler, egne notater og egne arbejder og det skal være via dit holds Fronterrum/ Canvasrum. Skal du f.eks. bruge en ordbog, skal du tilgå den via et link i Fronter/ Canvas.

   

  Anden brug af internettet er forbudt, herunder

  • selvstændig søgen på internettet,
  • hjemmesider, du har fundet inden prøven
  • enhver kommunikation med omverdenen.

   

  Brug af støtteprogrammer med oplæsning eller ordforslag (f.eks. CD-Ord, IntoWords, ViTre) er kun tilladt for kursister, der har fået dispensation.

   

  Det er dit ansvar, at du kun anvender tilladte hjælpemidler - er du i tvivl, så download relevant materiale til din PC før prøven.

   

  HF Brug af hjælpemidler og internet ved skriftlige prøver.

  Det er kun tilladt at medbringe 1 stk. udstyr, der kan etablere adgang til internettet – typisk den PC du skal skrive på. Alt andet, fx telefoner og iPads, skal blive hjemme eller afleveres til vagten forud for prøvens start.

   

  Brug af støtteprogrammer med oplæsning eller ordforslag (f.eks. CD-Ord, IntoWords, ViTre) er kun tilladt for kursister, der har fået dispensation.

   

  På HF vil Undervisningsmaterialer formidlet af din lærer være tilladt, når de står på undervisnings-beskrivelsen. Dette kan også indbefatte netbaseret materiale på fx Fronter/Canvas, I Class notebook samt hjemmesider.  (Har I fx læst en artikel på Wikipedia, er det denne specifikke artikel du må læse – IKKE alt det andet på Wikipedia).

  Netbaserede ordbøger er ligeledes tilladte, når de står på undervisningsbeskrivelsen.

   

  Dine egne noter, opgaver og rapporter har du også adgang til.

   

  Anden brug af internettet er forbudt, herunder

  • selvstændig søgen på internettet,
  • hjemmesider du selv har fundet, men som ikke står på undervisningsbeskrivelsen
  • enhver kommunikation med omverdenen.

  Er der materiale fra nettet, du selv har fundet inden prøven, kan du kun få adgang til det under prøven, hvis du forud for prøven downloader materialet til din PC.

   

  Adgangen til www.netprøver er naturligvis tilladt.

   

  Særligt ved matematik: 1. delprøve uden hjælpemidler. Du må ikke anvende PC, og eneste tilladte hjælpemiddel er formelsamlingen fra UVM.

   

  HF særligt for skriftlige prøver ”med netadgang”: Dansk A, engelsk B og A

  Det er kun tilladt at medbringe 1 stk. udstyr, der kan etablere adgang til internettet – typisk den PC du skal skrive på. Alt andet, fx telefoner og iPads, skal blive hjemme eller afleveres til vagten forud for prøvens start.

   

  Brug af støtteprogrammer med oplæsning eller ordforslag (f.eks. CD-Ord, IntoWords, ViTre) er kun tilladt for kursister, der har fået dispensation.

   

  Ved skriftlig prøve med netadgang, har du fri adgang til hjælpemidler. Du må fx bruge internettet til informationssøgning, google, bruge ordbøger og lignende.

   

  Men det er forbudt at kommunikere med omverdenen, SMS’e, maile, fildele, gå på facebook osv.

   

  Kan der indgå videomateriale o.l. i opgavesættet, skal du huske at medbringe høretelefoner.

   

  Snyd ved prøven

  For AVU kursister samt HF2 kursister, der afslutter sommeren 2018, vil snyd ved prøven - eller forsøg herpå – medføre øjeblikkelig bortvisning fra prøven. Dette gælder både hvis du modtager uretmæssig hjælp, og hvis du giver uretmæssig hjælp.

  Det samme er tilfældet, hvis du anvender ikke tilladte hjælpemidler, fx mobiltelefon eller internet. Du er selv ansvarlig for IKKE at benytte internettet til snyd.

  Bortvisning fra en prøve medfører, at eventuelle karakterer bortfalder. Du kan herefter aflægge prøve på ny, typisk året efter.

   

  Enhver eksaminand skal ved aflevering af en skriftlig besvarelse skrive under på, at opgaven er lavet uden uretmæssig hjælp.

  Vurderes en opgave ved bedømmelsen til at indeholde snyd, kan opgaven bortdømmes, så karakteren borfalder.

   

  For Hfe kursister og HF2-kursister startet 2017 vil snyd enten medføre karakteren -3 (minus 3) eller en bortvisning/bortdømmelse af karakter.

   

  Klager over prøven

  Evt. klager over prøveafholdelse eller karaktergivning skal være indgivet til afdelingslederen med en skriftlig begrundelse senest 14 dage efter prøvedagen eller karakteren er meddelt.

   

  En klage kan være rettet mod: Eksaminationsgrundlaget, prøveforløbet eller bedømmelsen.

  Til brug for en evt. klagesag kan du som klager få udleveret en kopi af den stillede opgave og ved prøver med skriftlig besvarelse tillige en kopi af din egen opgavebesvarelse.

   

  VUC afgør, om en evt. klagesag skal fremmes eller afvises som åbenbar grundløs. Afvisningen af klagen skal være skriftlig og begrundet. Skal sagen derimod fremmes, forelægger VUC straks klagen for eksaminator og censor(er) med anmodning om en udtalelse inden for en nærmere angivet frist på normalt højst 2 uger.

  VUC Storstrøm forelægger derefter udtalelserne for klageren, der får mulighed for at fremkomme med eventuelle kommentarer inden for en frist på normalt 1 uge.

   

  VUC Storstrøm træffer herefter en afgørelse, der skal være skriftlig og begrundet, og som kan gå ud på:

  • Ny bedømmelse (ombedømmelse)
  • Tilbud om ny prøve (omprøve) eller
  • At klageren ikke får medhold.

  Afgørelsen skal hurtigst muligt meddeles til klageren og eventuelle andre berørte eksaminander.

  Klageren skal senest 14 dage efter tilbuddet om omprøve eller ombedømmelse meddele, om klageren ønsker at gøre brug af muligheden.

   

  Omprøve og ombedømmelse kan resultere i en lavere karakter.

   

  Ved retlig klage over VUC Storstrøms afgørelse (dvs. klage over procedurefejl) kan en klage indbringes for Kvalitets- og tilsynsstyrelsen. Klagen skal være skriftlig og indgives til VUC inden to uger fra afgørelsens meddelelse.

  Mere information om klager kan læses i eksamensbekendtgørelsen

  Lovgrundlag

  Grundlaget for afholdelse af prøver og eksamen er Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser (Eksamensbekendtgørelsen) samt Bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelser. Nedenfor finder du links hertil.

  Links til mere information på ministeriets hjemmeside

   

  Eksamensbekendtgørelsen: (gælder både AVU, HF-e og HF2)

  https://uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/regler-og-orienteringer

   

  Beskrivelse af de enkelte fag på AVU finder du her:

  https://uvm.dk/almen-voksenuddannelse-avu/undervisning-og-fag/fag-og-laereplaner

   

  Tilladte hjælpemidler ved mundtlige og skriftlige prøver på avu finder du her:

  https://uvm.dk/almen-voksenuddannelse-avu/proever-og-eksamen/information-om-proever-og-eksamen

   

  Beskrivelser for de enkelte fag på HF finder du her:

  https://uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner/laereplaner-2017

   

  Hjælpemidler HF engelsk (fra fagkonsulenten):

  https://www.emu.dk/sites/default/files/Tilladte%20hj%C3%A6lpemidler%20ved%20skriftlige%20pr%C3%B8ver%20i%20engelsk%20marts%202018.pdf

 • Hvordan får jeg info om skema og eksamen?

  På VUC Storstrøm bruger vi to studiesystemer: Fronter og LudusWeb. Det er din pligt som studerende at holde dig orienteret.

  LudusWeb

  Her kan du se dit skema - dagens ændringer - eksamenstidspunkter og karakterer.

  Hvis dit telefonnummer står korrekt, nemlig i 'mobil'-feltet, på Ludus Web vil du modtage en sms fra din lærer eller skolen om aflysninger.

   

  Fronter

  I Fronter finder du undervisningsmateriale samt informationer.

   

 • Kan jeg få rabat på offentlig transport?

  Læs mere om ungdomskort på: www.ungdomskort.dk

 • Bærbar computer?

  Du skal medbringe din bærbare computer til al avu og hf undervisning.

  VUC Storstrøm forventer, at du som studerende selv medbringer egen bærbar computer. Skulle det ikke være muligt, har du som studerende,  mulighed for at låne en computer ved indbetaling af depositum efter gældende retningslinjer.

  Du skal dog betale et depositum på kr. 500,- ved udlånsperiodens start.

  Det lånte udstyr består af

  • bærbar computer
  • strømforsyning

  Du hæfter ubegrænset for den bærbare computer i udlånsperiode, herunder ved bortkomst, tyveri eller hvis udstyret på anden må lider overlast.

  Bemærk - VUC Storstrøms forsikringer dækker ikke denne computer, Du skal kontakte dit eget forsikringsselskab for at afklare dine forsikringsforhold.

  Den bærbare computer er kun til studiebrug og skal afleveres til VUC Storstrøm samtidig med at uddannelsesforløbet på VUC Storstrøm ophører.

   

 • Ferieplan

  Ferieplan for 2019

   

  Undervisningsstart alle fortsættende hold

  07.01.2019

  Eksamensperiode vinter 2019

  02.01.2019-11.01.2019
  Undervisningsstart alle nye hold. 09.01.2019
  Vinterferie 11.02.2019–15.02.2019
  Påskeferie

  15-04-2019–22.04.2019

  St. Bededag 17.05.2019
  Kr. Himmelfartsdag 30.05.2019
  2. Pinsedag 10.06.2019

  Sidste undervisningsdag forår avu              

  16.05.2019

  Sidste undervisningsdag forår hf

  16.05.2019
  Eksamensperiode sommer 2019 avu 20.05.2019-26.06.2019
  Eksamensperiode sommer 2019 hf 20.05.2019-26.06.2019
  Sommerferielukning 08.07.2019-02.08.2019
  Undervisningsstart efterår 2019 14.08.2019
  Efterårsferie 14.10.2019 18.10.2019
  Eksamensperiode vinter 2019

  02.12.2019-19.12.2019

  Sidste undervisningsdag efterår 06.12.2019
  Juleferielukning 20.12.2019-01.01.2020
 • Kan jeg læse et fag igen?

  Du kan kun tilmeldes samme fag og niveau 2 gange, gældende fra hold du går på pr. 1.1.2017 eller senere.

  Dit fag tæller som et forsøg, såfremt du ikke har afmeldt dig holdet inden holdet begynder.

GSK

GSK står for gymnasial supplering. Har du brug for at supplere din eksamen?

Fjernundervisning - hf

VUC Storstrøm tilbyder fjernundervisning på hf-fag.