IT-hjælpemidler for ordblinde

Vi kan hjælpe dig med at ansøge om it-hjælpemidler og instruere dig i at bruge dem.

Er du ordblind, kan IT-hjælpemidler være med til at støtte dig i din dagligdag, på job og i dit uddannelsesforløb.

 

Som kursist på VUC Storstrøm har du mulighed for at søge om at låne gratis IT-hjælpemidler, hvis du har udfordringer med at læse og skrive.

 

På VUC hjælper vi dig med at finde ud af, hvilke IT-hjælpemidler, du kan søge om. Vi instruerer og hjælper dig med, hvordan du skal bruge IT-hjælpemidlerne.

 

Ansøgning om it-hjælpemidler

Hvordan du ansøger om it-hjælpemidler afhænger af, hvilken uddannelse, du er på.

Vælg din uddannelse nedenfor:

 

AVU/FVU - Ansøg om IT-hjælpemidler

OBU-kursister på AVU og FVU har mulighed for at ansøge kommunen om IT-hjælpemidler til undervisningsbrug.

 

VUC Storstrøm hjælper gerne med ansøgningen.

 

Kontakt studievejledningen på dit lokale VUC

HF - Ansøg om hjælpemidler

HF-kursister kan ansøge om IT-hjælpemidler og specialpædagogisk støtte (SPS) gennem Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK).

 

På STUK's hjemmeside kan du læse mere om SPS:

 

www.spsu.dk

 

Tal med din studievejleder.

Kontakt os

Kontakt dit lokale VUC Storstrøm, hvis du er interesseret i at høre mere om mulighederne for IT-hjælpemidler.

 

Se undervisningssteder