VUC Erhverv

Kurser for offentlige og private virksomheder

VUC Storstrøm har over 30 års erfaring med at udvikle og tilpasse kurser til virksomheder.

 

I VUC Erhverv samarbejder vi med offentlige organisationer og private virksomheder om efteruddannelse af medarbejdere.

Vi kompetenceudvikler inden for en lang række felter og på forskellige niveauer - og i mange tilfælde vil der være mulighed for gratis kurser og for løntabsgodtgørelse, mens medarbejderne er på kursus.

Vi har fokus på at udvikle ”kompetencer til fremtiden” og på at gennemføre kursusforløb, der er tæt på virksomhederne og medarbejdernes praksis og hverdag; dvs. praksisnære og anvendelsesorienterede forløb.

 

KONTAKT OS

 

 


Vi laver fx kurser, der styrker digitale kompetencer, engelsk-kompetencer, mundtlige og skriftlige kompetencer og dokumentation, samarbejde og kommunikation og meget mere.

Vi laver kurser for kommuner, for botilbud, produktionsvirksomheder, for håndværkere/byggeri, detailhandel, erhvervsforeninger og mange andre. Vi har fokus på at tilpasse forløb og kurser til jeres virksomhed og branche. (Virksomhedstilpassede forløb.)

Derudover kan vi lave forløb for ledige i samarbejde med jobcentre, a-kasser, faglige organisationer m.v.

Lige nu har vi blandt andet fokus på at lave kurser i samarbejde med kommuner og bosteder, hvor vi styrker medarbejdernes kompetencer inden for dokumentation og skriftlighed.
Disse kurser er som udgangspunkt gratis og med mulighed for løntabsgodtgørelse.


Derudover tilbyder vi også temadage og supervision m.m. til bosteder og lign.

 

 

EKSEMPLER PÅ KURSUSFORLØB

  

ORGANISATIONSUDVIKLING OG MEDARBEJDER-TEMADAGE

  

LEDERUDVIKLING - LEDERLAB

  

 

Videreudvikling af kompetencer

Gode digitale kompetencer og stærke kommunikative kompetencer er vigtige for at kunne agere på et arbejdsmarked i bevægelse.

 

At løfte de almene kompetencer kan være en vigtig forudsætning for at udvikle mere specialiserede færdigheder og kunne agere fleksibelt og med ”omstillingsparathed”.

 

I VUC Erhverv arbejder vi for at udvikle medarbejderes færdigheder og kompetencer, så de får bedre forudsætninger for at løse deres arbejdsopgaver og agere på et dynamisk og foranderligt arbejdsmarked i bevægelse.


Vi ønsker at udvikle færdigheder og kompetencer, som rækker ind i fremtiden, og give arbejdsstyrken de bedste forudsætninger for at videreudvikle sig i takt med de nye og stigende krav og forventninger.

 Det moderne arbejdsmarked stiller store krav til medarbejdernes kompetencer, fleksibilitet og forandringsparathed.


Efterspørgslen efter medarbejdere med gode digitale kompetencer, stærke sproglige kompetencer og gode skriftlige kompetencer m.v. vil være stigende i de kommende år. Og skal arbejdsstyrken fremadrettet være i stand til at imødekomme de stigende krav og forventninger på arbejdsmarkedet, er der behov for gode almene færdigheder og kompetencer hos den danske arbejdsstyrke.

 

Løbende efteruddannelse er derfor alfa-omega i forhold til at sikre et sundt arbejdsmarked, velfungerende virksomheder og en stærk konkurrenceevne.

 

Vi er en del af VUC Erhverv Sjælland og København, hvor vi samarbejder med HF og VUC Klar, HF og VUC Nordvestsjælland og KVUC.

 

VUC Erhverv Sjælland og København 

 

Uddannelseskonsulenter i VUC Storstrøm

Kontakt os for at høre nærmere 

Ønsker du at blive kontaktet af en uddannelseskonsulent?

Udfyld dine informationer

“Vi kan altid blive bedre til at kommunikere og samarbejde. Derfor er det godt at sætte fokus på det i kurset og i det daglige. Vi oplever, at vores medarbejdere får et godt og relevant udbytte, og at det styrker vores botilbud. Samtidig bliver vi endnu bedre til at arbejde anerkendende og ressourcebaseret.”
Thomas Bornemann, leder på bostedet Dillesholm