Fjern­under­visning

Fjernundervisning med løbende optag - når og hvor det passer dig!

For dig som ikke har mulighed for at møde op til tilstedeværelsesundervisning, har vi hf-enkeltfag som fjernundervisning. Det er en fleksibel, online undervisning med løbende optag.
Eksamenerne er de samme som for hf-enkeltfag på tilstedeværelseshold. Du kan sammenstykke en fuld højere forberedelseseksamen, tage en fagpakke mod fx pædagog- eller socialrådgiveruddannelsen eller kvalificere dig til optaget på EUX. Du kan tage fagene på fjernundervisning eller kombinere fjernundervisningshold og tilstedeværelseshold.

Du kan også følge et enkelt fag, som du har behov i dit job eller anden uddannelse.

Hvis du mangler fag for at søge på videregående uddannelse, kan du bruge fjernundervisningens hf-enkeltfag som supplering.