Hvad kræver det?

Fjernundervisning kræver:


• At du afleverer de aftalte opgaver til tiden
• At du kan arbejde selvstændigt enten alene eller i studiegrupper - hvilket kræver meget selvdisciplin
• At du er motiveret og kan strukturere dine arbejdsgange
• At du kontakter din lærer, hvis du har spørgsmål til det faglige
• At du kontakter din studievejleder, hvis du har problemer med studieaktiviteten
• At du har en computer med webkamera samt en god internetforbindelse
• At du er en forholdsvis rutineret IT-bruger
• At du deltager i de obligatoriske laboratoriekurser, hvis du følger kemi, biologi, geografi eller fysik.

Hvad kræves i forbinde med studieaktivitet?

Studieaktivitet måles via afleveringer – husk at aflevere i både Ludus Web og Canvas. Du skal logge på Ludus Web, Canvas og ind mail jævnligt for at holde øje med informationer fra lærere og studievejledere.

For alle fag på fjernundervisning gælder, at eksamenerne tæller med i studieaktivitet,.


Fjernundervisning foregår ved at:


• Du får adgang til Canvas, hvor din lærer introducerer sig, og hvor du finder materiale og opgaver samt afleverer opgaver og får feedback
• Du får adgang til dine afleveringsfrister i Ludus Web, og du afleverer derudover også dine opgaver i Ludus Web
• Du kommunikerer med din lærer igennem Canvas, på mail, over telefon eller videokonferencesystem.


Fordele ved fjernundervisning:


• Du sparer transporttid
• Du kan læse og arbejde med stoffet, hvor og hvornår det passer dig.