Hvad kræver det?

Fjernundervisning kræver:


• At du afleverer de aftalte opgaver til tiden og på avu-hold deltager i den obligatoriske tilstedeværelsesundervisning
• At du kan arbejde selvstændigt enten alene eller i studiegrupper - hvilket kræver meget selvdisciplin
• At du er motiveret og kan strukturere dine arbejdsgange
• At du kontakter din lærer, hvis du har spørgsmål til det faglige
• At du kontakter din studievejleder, hvis du har problemer med studieaktiviteten
• At du har en computer med webkamera samt en god internetforbindelse
• At du er en forholdsvis rutineret IT-bruger
• At du deltager i de obligatoriske laboratoriekurser, hvis du følger kemi, biologi, geografi eller fysik.

Hvad kræves i forbindelse med studieaktivitet?

Studieaktivitet måles på AVU-fag via afleveringer og tilstedeværelse (fysisk eller via videokonference) i 20% af undervisningstiden.

Studieaktivitet måles på HF-fag via afleveringer.

For alle fjernfag gælder, at eksamenerne tæller med i studieaktivitet, og du skal huske at aflevere opgavebesvarelser i både Ludus Web og Canvas. Du skal jævnligt logge på Ludus Web, Canvas og din mail for at holde øje med informationer fra lærere og studievejledere.


Fjernundervisning foregår ved at:


• Du får adgang til Canvas, hvor din lærer introducerer sig, og hvor du finder materiale og opgaver samt afleverer opgaver og får feedback
• Du får adgang til dine afleveringsfrister i Ludus Web, og du afleverer derudover også dine opgaver i Ludus Web
• Du kommunikerer med din lærer igennem Canvas, på mail, over telefon eller videokonferencesystem.


Fordele ved fjernundervisning:


• Du sparer transporttid
• Du kan læse og arbejde med stoffet, hvor og hvornår det passer dig.