Endnu flere skal gennemføre

VUC Storstrøm har iværksat en ambitiøs strategisk indsats for at nedbringe frafald på alle hold og uddannelsesretninger.

 

VUC Storstrøm har sat som mål at nedbringe frafaldet til maksimalt 10 procent. Når det lykkes os, vil vi være den absolut førende uddannelsesinstitution i Danmark med hensyn til gennemførelse.

Der er allerede igangsat flere tiltag: læsetest, screening, SPS, fokuserede teamsmøder med fastholdelse som eneste punkt, vejledere ud på holdene m.v. Nu går vi et skridt videre og udvikler nye initiativer:

 

Prædiktiv model
Vi vil tage anvendelse af en model, der skal sikre, at lærere, vejledere og kursister meget tidligt bliver gjort opmærksomme på forhold, der kan lede til mistrivsel og frafald, og samtidig får værktøj, der gør det muligt at række ud til dem, der mistrives:

 

Opstartssamtaler
Vi holder opstartssamtaler med alle nye kursister, hvor vi har fokus på kursisternes trivsel og behov. Her vil lærere eller lærere og vejledere møde kursisterne enkeltvis og afdække eventuelle særlige behov. Det kunne være behov for SPS støtte, eller måske FVU eller OBU-undervisning.


App skal måle trivsel
Vi er ved at udvikle en app, der skal bruges til at tjekke op på kursisternes trivsel. Appen skal hjælpe lærere med at få øje på de kursister, der har brug for en særlig indsats fra lærerteam og vejleder. Dataunderstøttet vejledning har tidligere været anvendt på forsøgsbasis på andre skoler med et meget højt udbytte.

 

Skemalagt feedback
I forbindelse med opstart indfører vi skemalagte timer, hvor lærerne står virtuelt til rådighed for kursisterne. Alle lærere afsætter mindst to ugentlige timer udenfor normal undervisning til faglig feedback. Der vil også være fokus på trivsel, sammenhold og en kultur, hvor vi støtter hinanden. Disse timer vil både kunne sikre den løbende dialog og reducere et forventningspres på lærerne om at være på 24/7. For lærerne planlægger vi en lignende model, der skal sikre dialogen mellem dem og ledelsen.

 

Serviceeftersyn af procedurer
For at øge gennemførslen udfører vi derudover ”serviceeftersyn” på vores procedurer med hensigten at sikre en højere grad af ensartethed imellem afdelinger og uddannelser.