Vi har fået en harmonisk virksomhed

Uffe Becker og Lasse Rosenkilde arbejder som gartnere i Vordingborg Kommune. Til dagligt arbejder de
meget alene, men de har noget helt særligt til fælles.


De har flere gange været på et skræddersyet virksomhedskursus, som VUC Storstrøm har tilrettelagt og
afviklet i samarbejde med Vordingborg kommunes afdeling for trafik, park og havne.


”Det er fedt, at alle i virksomheden bliver opgraderet. Alle bliver løftet fagligt, og især det sociale har været
godt,” svarer de samstemmende fra Lasse og Uffe på spørgsmålet om, hvordan det har været at være på
skolebænken en hel uge.


Helene Vinther Seidler er chef for afdelingen og har i tæt samarbejde med medarbejderne, tillidsrepræsentant
og VUC Storstrøm skabt kurserne for alle 50 medarbejdere i afdelingen.


”Vi har fået en harmonisk virksomhed. Kurserne har været afgørende for, at vi er smeltet hurtigere sammen
i afdelingen,” siger Helene Vinther Seidler. Det er en afdelingen, der er resultatet af en sammenlægning
af to afdelinger, og her har VUC kurserne har haft en afgørende effekt.


Kursusforløbet har omfattet emner som samarbejde og kommunikation, IT, samfundsfag og kost og motion. Her blev der blev talt kalorier, lavet mad og dyrket fitness. ”Vi snakkede på kryds og tværs, mens vi lavede mad.Det var sjovt og givende, og nu ved vi, hvem alle er på arbejdspladsen, ” siger Lasse Rosenkilde.


”Sammenhængskraften i afdelingen skabt gennem VUC kurserne gør os mere fleksible og mere stærke til
at løse de mange opgaver og udfordringer, som vi hele tiden møder, ” siger Helene Vinther Seidler.


Uffe Becker er meget tilfreds med kurserne, der har givet ham et løft i det daglige arbejde. ”Det hele går nemmere i dagligdagen, fordi vi kender hinanden. Hvis du har brug for hjælp, så ved du, hvem
du skal spørge og løber du ind i en konflikt med en sur borger, så ved du også hvordan du skal klare det.”
Alle medarbejdere i afdelingen kommer på kursus i løbet af fire uger, og det giver nogle udfordringer for
planlægningen af den daglige drift. Men det kan godt betale sig, pointerer Helene Vinther Seidler.


”Det handler om at bringe folk sammen på arbejdspladsen. Her har kurserne fra VUC Storstrøm været en
god mulighed, hvor det ikke kun er tant og fjas, der er fokus på. For mig som leder og kommunen som arbejdsgiver, har det været vigtigt at få løftet kompetencerne hos medarbejderne,” fortæller Helene Vinther
Seidler.


”Samarbejdet med VUC Storstrøm har været godt. De er lydhøre og gode til at rette til, når vi har nogle særlige ønsker til kurset, ” siger Helene Vinther Seidler.