I Rødbyhavn flyder sproget, når tunnelen går til bunds

Sprogkundskaberne bliver pudset af, når leverandørerne til byggeriet af verdens længste sænketunnel gør sig klar til flerårigt internationalt samarbejde.

Femern Bælt-tunnelen skaber forbindelse mellem lande i mere end en forstand. Udover at binde Lolland sammen med øen Fehmarn i Tyskland, vil selve byggeriet af tunnelen også knytte bånd mellem leverandører og håndværkere på tværs af landegrænser.

 

For de byggeri- og forsyningsvirksomheder, der er beskæftiget i projektet, betyder det, at det daglige arbejdssprog skifter til engelsk. Og det sætter engelskkundskaberne på prøve.

 

Vagn Pedersen fra FB Suppliers, som netværker og skaffer samarbejdsaftaler til en lang række lokale leverandører i forbindelse med Femern Bælt-byggeriet, har haft fingeren på pulsen og vejret stemningen for et engelskkursus blandt netværkets medlemmer.


Jeg havde selv brug for at genopfriske mit engelsk og tænkte, at der må være andre, der sidder i samme båd,” siger han. Og det var der.

 

I samarbejde med VUC Erhverv Sjælland & København fik FB Suppliers tilrettelagt et kursus i efteråret 2020, hvor ansatte fra tolv forskellige arbejdspladser fik støvet deres engelsk af.

 

Samtidig fik de mulighed for at styrke netværket og få bedre kendskab til hinandens virksomheder. Deltagerne var såvel håndværkere som administrative medarbejdere fra byggebranchen. Også vikarbureauer og en enkelt advokatsekretær havde meldt sig til.

 

 

Praktiske engelskfærdigheder

”Forskelligheden i sammensætningen har været rigtig god. Fagudtrykkene går jo på tværs af brancher, og ved at tage på kursus sammen har vi også fået en forståelse af hinandens erhverv,” fortæller Vagn Pedersen.

 

Kurset havde fokus på grundlæggende og praktiske færdigheder i det engelske sprog, og undervisningen tog direkte udgangspunkt i cases og materialer fra deltagernes dagligdag. Der blev formuleret mails og lavet virksomhedspræsentationer på engelsk, og der blev gennemgået projektmaterialer med engelske fagudtryk.

 

Men først og fremmest blev der talt engelsk med fokus på forståelse fremfor grammatisk korrekthed.

 

”Kravet fra vores side var, at vi skulle kunne tale engelsk sammen på kryds og tværs i små grupper, og det er min opfattelse, at folk er blevet mere trygge ved at bruge det engelske sprog. Og hvis du ikke kunne et ord engelsk, så kan du det i hvert fald nu. Nu har du redskaberne til at komme i gang,” siger Vagn Pedersen.

 

 


Fakta om Femern Bælt-byggeriet

Indtil tunnelen står klar i 2029, er op til 3.000 mennesker årligt direkte beskæftiget med byggeriet.


For hver ansat på projektet kommer der også én ansat hos underleverandører.

 

Kilde: femern.com

Ønsker du og din arbejdsplads også opkvalificering?
Vi kan finde en løsning, der passer netop jer og jeres arbejdsopgaver.