Undervisere til hf

Fagene:
Geografi C, kommunikation & IT C, kemi C og C-B og samfundsfag C

Kan du professionelt skabe læringsmiljøer, hvor læring, relationer og kompetencer går hånd i hånd? Og brænder du for at arbejde med kompetenceudvikling på voksenområdet? Så kan det være dig, der skal indgå i vores team af dygtige undervisere.

VUC Storstrøm søger undervisere i den gymnasiale fagrække (timerester) i perioden 1. januar 2021 til 30. juni 2021. Timerne er fordelt på vores afdeling i Næstved, afdelingen i Nakskov og på fjernundervisning. Alt efter kompetencer kan du søge på ét til flere fag.

I din ansøgning bedes du angive, hvilke(t) af følgende fag, du ønsker at undervise i:

  • Kommunikation & IT C - Næstved: 75 undervisningstimer (25% ansættelse) bundet i skema til onsdag 8.00-11.15 og torsdag 13.35-16.00
  • Kemi C – Nakskov: 75 undervisningstimer (25% ansættelse) eller kemi C-B – fjernundervisning: 55 undervisningstimer (20% ansættelse) bundet til laboratoriedage, som evt. kan placeres i weekenden.
  • Samfundsfag C - fjernundervisning: 35 undervisningstimer (10% ansættelse)
  • Geografi C - fjernundervisning: 60 undervisningstimer (25% ansættelse)

Kemi C-B, samfundsfag C og geografi C forventes afviklet som fjernundervisning. Fjernundervisningsteamet har kontorplads på vores afdeling i Næstved, der ligger tæt på stationen. Vi stiller ikke krav til, at du er fysisk til stede på afdelingen ud over aftalte møder - typisk i forbindelse med oplæring, eksamen etc.

Vi tilbyder
Vores kursister spænder bredt i alder og baggrund, hvilket giver et mangfoldigt og alsidigt studiemiljø, hvor du er med til at gøre en forskel for en masse unge og voksne mennesker, der er motiverede for at lære.

Du vil møde engagerede lærere, som sammen med uddannelseschefen og øvrige medarbejdere vil tage godt imod dig.  Vi kan tilbyde et godt arbejdsmiljø, hvor du vil indgå i et lærerteam, der videndeler og samarbejder omkring tværfaglig planlægning og tilrettelæggelse af undervisning.

Forventninger
Vi forventer, at du har pædagogikum/undervisningskompetence på gymnasieniveau.

Du skal kunne se dig selv i en udviklingsorienteret organisation, hvor tempoet er højt, og hvor der arbejdes med digitale læringsmidler. Gode kommunikations- og samarbejdsevner er kompetencer vi vægter højt. Derudover at du brænder for dine fag og har lyst til at arbejde med voksenundervisning.

Yderligere oplysninger
Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte:

Uddannelseschef i Frederik Frederiksen på mobil: 21 55 25 35 eller mail: frf@vucstor.dk

Løn
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Ansøgningsfristen er den 15. november 2020.
Ansættelsessamtaler afholdes i uge 47 2020.

Om os
VUC Storstrøm har cirka 200 medarbejdere fordelt på seks afdelinger; Næstved, Faxe, Vordingborg, Nykøbing F., Nakskov og Maribo. Vi tilbyder kompetencegivende undervisning på alment niveau for alle unge og voksne, der har brug for at kvalificere sig til videre uddannelse og arbejdsliv.

Vi har et bredt uddannelsestilbud, hvor vi tilbyder almen voksenuddannelse (AVU), forberedende voksenundervisning (FVU), ordblindeundervisning, hf-enkeltfag, 2-årig hf og gymnasiale suppleringskurser. Derudover tilbyder vi opkvalificerende efter- og videreuddannelse til både offentlige og private virksomheder.