VUC i Tal

VUC Storstrøm i tal

Studerende og lærere 2015/16  

Cpr. kursister  

Modulkursister  

Studerende årsværk   

AVU

1.758

9.634

797

Hfe

1.310

5.098

651

FVU (incl. screeningshold)

940

1.309

43

GSK

28

28

4

OBU

242

360

6

HF2

226

1.808

226

I alt

4.484

18.237

1.728

Lærerårsværk pr. 31/12-2017

166

 

 

Karakterer - Klik her
(Se VUC Storstrøms eksamensresultater under Sjælland/Guldborgsund).

 Overgangsfrekvens til anden uddannelse - Klik her

 Fuldførelsestid og fuldførelsesfrekvens - Klik her

 Årsrapport 2017 - Klik her