VUC i Tal

VUC Storstrøm i tal

Studerende og lærere 2017/18  

Cpr. kursister  

Modulkursister  

Kursistårsværk  

AVU

1.738

9.634

817

Hfe

1.305

5.093

450

FVU (incl. screeningshold)

899

1.256

57

GSK

28

28

4

OBU

175

250

4

HF2

226

1.808

226

I alt

4.371

18.069

1.564

Lærerårsværk pr. 31/12-2017

166

 

 

Karakterer - Klik her
(Se VUC Storstrøms eksamensresultater under Sjælland/Guldborgsund).

 Overgangsfrekvens til anden uddannelse - Klik her

 Fuldførelsestid og fuldførelsesfrekvens - Klik her

 Årsrapport 2017 - Klik her