VUC i Tal

VUC Storstrøm i tal

Studerende og lærere 2015/16  

Cpr. kursister  

Modulkursister  

Studerende årsværk   

AVU

1.826

10.054

817

Hfe

1.057

3.656

450

FVU (incl. screeningshold)

1.487

2.778

57

GSK

33

33

4

OBU

265

547

10

HF2

270

2.160

270

I alt

4.938

19.228

1.608

Lærerårsværk pr. 31/12-2015

157

 

 

Karakterer - Klik her
(Se VUC Storstrøms eksamensresultater under Sjælland/Guldborgsund).

 Overgangsfrekvens til anden uddannelse - Klik her

 Fuldførelsestid og fuldførelsesfrekvens - Klik her

 Årsrapport 2015 - Klik her