2-årig hf

Du kan tage 2-årig hf i Faxe, Nykøbing F. og Næstved

Den 2-årige hf er for dig, som gerne vil have en gymnasial uddannelse i et voksent uddannelsesmiljø. Hf-uddannelsen giver dig muligheder for at kvalificere dig til videregående uddannelser – både korte og mellemlange uddannelser og med en udvidet fagpakke også til universitetsuddannelserne.

Hf uddannelsen er en gymnasial ungdomsuddannelse på 2 år, som er opdelt i fire semestre, så du gradvist får nogle resultater med dig, og opnår faglige kompetencer, som du skal bruge i det videre forløb.

 • Individ og samfund

  Individ og samfund

  Fagpakken er for dig, der er interesseret i samfundsudvikling,internationale forhold, psykologi og indvirkningen af dette helt overordnet og på individ niveau. I løbet af uddannelsen kommer du til at arbejde med nogle af de politiske, økonomiske, kulturelle og sociale udfordringer, som karakteriserer det moderne liv, hvor aktuelle cases og problemstillinger inddrages i undervisningen.

  Obligatoriske fag

  Dansk A

  Engelsk B

  Matematik C

  Kreativt valgfag*

  Naturvidenskabelige faggruppe:

  Biologi C, Geografi C, Kemi C

  Kultur- og samfundsfaglige faggruppe:

  Historie B, Samfundsfag C, Religion C

  Større skriftlig opgave

  Fagpakke fag:

  Samfundsfag B

  Psykologi C

  Valgfag B**

  Valgfag:

  Kreative fag*: Faxe Nykøbing F. Næstved
    Idræt C Billedkunst C Idræt C
    Musik C Design C Billedkunst C
      Mediefag C Drama C
         
  Valgfag**: Faxe Nykøbing F. Næstved
    Idræt C-B Mediefag B Idræt B
    Kemi C-B Samfundsfag B Samfundsfag B
    Psykologi 0-B Psykologi 0-B Billedkunst B
    Tysk C-B Kemi C-B Psykologi 0-B
      Tysk C-B Kemi C-B
        Tysk C-B
         
         
         

   Efter din hf-eksamen har du mulighed for at gøre din hf adgangsgivende til universitetet f.eks. med en supplerende fagpakke.

 • Matematik og fysik

  Matematik og fysik

  Fagpakken er for dig, der er interesseret i at løse teknologiske og naturvidenskabelige problemstillinger og sætte dem i relation til samfundsmæssige udfordringer. I undervisningen er der fokus på problemløsning og produktudvikling, hvor der veksles mellem teori og praksis.

  Obligatoriske fag

  Dansk A

  Engelsk B

  Matematik C

  Kreativt valgfag*

  Naturvidenskabelige faggruppe:

  Biologi C, Geografi C, Kemi C

  Kultur- og samfundsfaglige faggruppe:

  Historie B, Samfundsfag C, Religion C

  Større skriftlig opgave

  Fagpakke fag:

  Matematik B
  Fysik C

  Valgfag B**

  Valgfag:

  Kreative fag*:   Nykøbing F. Næstved
      Billedkunst C Idræt C
      Design C Billedkunst C
      Mediefag C Design C
        Drama C
  Valgfag**:   Nykøbing F. Næstved
      Mediefag B Idræt B
      Samfundsfag B Samfundsfag B
      Psykologi 0-B Billedkunst B
      Kemi C-B Psykologi 0-B
      Tysk C-B Kemi C-B
        Tysk C-B
         
         
         

   Efter din hf-eksamen har du mulighed for at gøre din hf adgangsgivende til universitetet f.eks. med en supplerende fagpakke.

 • Mennesker og sundhed

  Mennesker og sundhed

  Fagpakken er for alle, der er optaget af menneskers adfærd, sundhed, livsstil og naturvidenskab.
  I fagpakken er der et særligt fokus på den menneskelige psykologi og biologi samt det fysiske og psykiske miljø, mennesket omgiver sig med.

  Obligatoriske fag

  Dansk A

  Engelsk B

  Matematik C

  Kreativt valgfag*

  Naturvidenskabelige faggruppe:

  Biologi C, Geografi C, Kemi C

  Kultur- og samfundsfaglige faggruppe:

  Historie B, Samfundsfag C, Religion C

  Større skriftlig opgave

  Fagpakke fag:

  Biologi B
  Psykologi C

  Valgfag B**

  Valgfag:

  Kreative fag*: Faxe Nykøbing F. Næstved
    Idræt C Billedkunst C Idræt C
    Billedkunst C Design C Billedkunst C
    Musik C Mediefag C Design C
        Drama C
  Valgfag**: Faxe Nykøbing F. Næstved
    Idræt B Mediefag B Idræt B
    Kemi C-B Samfundsfag B Samfundsfag B
    Psykologi 0-B Psykologi 0-B Billedkunst B
    Tysk 0-B Kemi C-B Psykologi 0-B
      Tysk C-B Kemi C-B
        Tysk C-B
         
         
         

   Efter din hf-eksamen har du mulighed for at gøre din hf adgangsgivende til universitetet f.eks. med en supplerende fagpakke.

 • Science og udvikling

  Science og udvikling

  Fagpakken er for dig, som er interesseret i kommunikation, innovation og problemløsning. Du tilegner dig innovative og udviklingsorienterede kompetencer og bliver i stand til at kunne orientere dig og kommunikere i nationale og internationale sammenhænge. Dine matematiske færdigheder anvendes i analyse og udredninger af datamateriale, og inddrages i din perspektivering.

  Obligatoriske fag

  Dansk A

  Engelsk B

  Matematik C

  Kreativt valgfag*

  Naturvidenskabelige faggruppe:

  Biologi C, Geografi C, Kemi C

  Kultur- og samfundsfaglige faggruppe:

  Historie B, Samfundsfag C, Religion C

  Større skriftlig opgave

  Fagpakke fag:

  Faxe:
  Matematik B
  Filosofi C

  Næstved:
  Matematik B
  Innovation C

  Nykøbing F.:
  Matematik B
  Filosofi C

  Valgfag B**

  Valgfag:

  Kreative fag*: Faxe Nykøbing F. Næstved
    Idræt C Billedkunst C Idræt C
    Musik C Design C Billedkunst C
      Mediefag C Drama C
         
  Valgfag**: Faxe Nykøbing F. Næstved
    Idræt B Mediefag B Idræt B
    Kemi C-B Samfundsfag B Samfundsfag B
    Psykologi 0-B Psykologi 0-B Billedkunst B
    Tysk C-B Kemi C-B Psykologi 0-B
      Tysk C-B Kemi C-B
        Tysk C-B
         
         
         

   Efter din hf-eksamen har du mulighed for at gøre din hf adgangsgivende til universitetet f.eks. med en supplerende fagpakke.

 • Universitetspakken

  Universitetspakker

  Universitetspakken er for dig, der enten ønsker at gå en sproglig eller naturvidenskabelig vej mod universitetet. Du kan vælge en universitetspakke efter en samtale med din vejleder, der også vil orientere dig om, hvad der kræves af dig i 3. og 4. semester.

  Matematisk
  Du kan vælge ”Matematik & fysik” kombineret med kemi. Den udvidede naturvidenskabelige linje er for dig, der er interesseret i at løse teknologiske og naturvidenskabelige problemstillinger og sætte dem i relation til samfundsmæssige udfordringer. I undervisningen er der fokus på problemløsning og produktudvikling, hvor der veksles mellem teori og praksis.

  Sprogligt
  Den udvidede fagpakke med sprog er for dig, der ud over interessen for ”Individ & samfund” med matematik og samfundsfag på B-niveau og psykologi C, også er interesseret i engelsk og tysk sprog på højt niveau. Ud over samfundsmæssige problemstillinger inddrages kulturelle og internationale forhold samt indvirkningen af dette helt overordnet og på individ niveau.

  Universitetspakkerne indeholder også udvidet fagpakke. Se nedenstående skema.

  Obligatoriske fag

  Dansk A

  Engelsk B

  Matematik C

  Kreativt valgfag*

  Naturvidenskabelige faggruppe:

  Biologi C, Geografi C, Kemi C

  Kultur- og samfundsfaglige faggruppe:

  Historie B, Samfundsfag C, Religion C

  Større skriftlig opgave

  Fagpakke fag:

  Matematik B
  Fysik C

  eller

  Samfundsfag B
  Tysk C

  Valgfag B**

  Valgfag:

  Kreative fag*: Faxe Nykøbing F. Næstved
    Idræt C Billedkunst C Idræt C
    Musik C Design C Billedkunst C
      Mediefag C Drama C
         
  Valgfag**: Faxe Nykøbing F. Næstved
    Idræt C-B Mediefag B Idræt B
    Kemi C Kemi C-B Samfundsfag B
    Psykologi 0-B Psykologi 0-B Billedkunst B
    Tysk C-B Samfundsfag B Psykologi 0-B
      Tysk 0-B Kemi C-B
        Tysk C-B
         
         
         
  Udvidet fagpakke Faxe Nykøbing F. Næstved
    Fysik 0-B Fysik 0-B Fysik 0-B
    Engelsk B-A Engelsk B-A Engelsk B- A
Folk her er mere modne - her er et rigtig godt studiemiljø, hvor man tydeligt fornemmer, at man er her for at lære noget.

Optagelseskrav

 • Kommer du ikke direkte fra Folkeskolen 9. eller 10. klasse

  Kommer du ikke direkte fra Folkeskolen 9. eller 10. klasse, skal du

  • have afsluttet 10. klasse, eller noget der står mål hermed. Du kan også søge om optagelse på baggrund af en erhvervsuddannelse, en afbrudt ungdomsuddannelse eller lignende. Der kan blive tale om en optagelsesprøve.
  • søge optagelse på optagelse.dk . Vil du være sikker på, der er ledige pladser, skal du søge senest 15. marts.
  • kontakte en studievejleder, hvis du har brug for en afklarende samtale, inden du beslutter at søge optagelse.

   

  Du kan også søge om optagelse, hvis du ikke opfylder ovenstående krav. Du skal så forvente at skulle til en optagelsesprøve.

  Alle ansøgere til den 2-årige HF-uddannelse på VUC Storstrøm indkaldes til en samtale med en studievejleder i forbindelse med optagelsen.

 • Kommer du fra 10. klasse, har du direkte adgang til den 2-årige hf

  Kommer du fra 10. klasse, har du direkte adgang til den 2-årige HF, når du:

  • søger om optagelse senest 1. marts samme år, som du afslutter din 10. klasse.
  • aflægger folkeskolens 10. klasses-prøve i fagene dansk, engelsk og matematik (både mundtlig og skriftlig del i alle tre fag) og folkeskolens afgangsprøve eller 10. klasses-prøve i fysik/kemi og 2. fremmedsprog (fransk eller tysk).
  • søger optagelse på optagelse.dk senest 1. marts.

  Du kan også søge om optagelse, hvis du ikke opfylder ovenstående krav. Du skal så forvente at skulle til en optagelsesprøve.

  Alle ansøgere til den 2-årige HF-uddannelse på VUC Storstrøm indkaldes til en samtale med en studievejleder i forbindelse med optagelsen.

 • Kommer du lige fra 9. klasse, har du adgang til den 2-årige hf

  Kommer du lige fra 9. klasse, har du adgang til den 2-årige HF, når du

  • er vurderet uddannelsesparat.
  • får 4 i karaktergennemsnit til eksamen i de lovbundne prøver (mundtlig og skriftlig dansk, mundtlig engelsk, skriftlig matematik samt fællesprøven i kemi/fysik, geografi og biologi).
  • går op til alle de obligatoriske 9. klasseprøver.
  • har modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog end engelsk i 7. til 9. klasse (f.eks. tysk eller fransk) – gælder optaget til skoleåret 2017/18.
  • søger senest 1. marts på optagelse.dk.

  Alle ansøgere til den 2-årige HF-uddannelse på VUC Storstrøm indkaldes til en samtale med en studievejleder i forbindelse med optagelsen.

Hør hvorfor Allan Koch valgte VUC Storstrøm
2-årig hf reklame

Praktiske oplysninger

 • Hvor

  Faxe, Næstved og Nykøbing F.

 • Deltagerbetaling

  Gratis.
  Du skal dog regne med udgifter til obligatorisk studietur.

 • Økonomi

  Du kan søge SU efter gældende regler klik her

 • Spørgsmål

  Du er altid velkommen til at kontakte en studievejleder, hvis du har spørgsmål - klik her

 • Tidsfrister

  15. marts - hvis du ønsker at tilmelde dig senere - kontakt dit lokale VUC Storstrøm og hør om der er plads.

 • Tilmelding

  optagelse.dk

Ofte stillede spørgsmål

 • Hvor mange fag og valgfag skal jeg have for at tage hf uddannelsen 2-årig hf?
  Fag

  Læs mere på Ug.dk

  Dansk A  Klik her
  Engelsk B  Klik her
  Matematik C  Klik her
  Fag

  Læs mere på Ug.dk

  Naturvidenskabelig faggruppe
  (Biologi C, Geografi C, Kemi C)
   Klik her
  Kultur- og samfundsfaggruppe
  (Historie B, Samfundsfag C, Religion C)
   Klik her

   

  Fag

  Læs mere på Ug.dk

  Billedkunst C  Klik her
  Design C  Klik her
  Dramatik C  Klik her
  Mediefag C  Klik her
  Musik C Klik her

  Du skal vælge et af ovenstående fag ved optagelsen. Se de enkelte afdelingers udbud under fagpakkerne.

   

  Valgfag:

  Udover din fagpakke, skal du have et valgfag på B-niveau.

  Valgfagene oprettes ved tilstrækkelig elevgrundlag.

   

  Fag

  Læs mere på Ug.dk

  Billedkunst B Klik her
  Biologi B Klik her
  Design B Klik her
  Idræt B Klik her
  Tysk 0-B Klik her
  Kemi B Klik her
  Matematik B Klik her
  Psykologi B Klik her
  Samfundsfag B Klik her

   

 • Kan jeg få SU?

  SU

  Du har ret til at modtage SU (Statens Uddannelsesstøtte) på hf, hvis du ikke har en afsluttet gymnasial uddannelse i forvejen og du er studieaktiv.

  SU søges på nettet via minSU, hvor du også kan læse mere om de gældende regler for SU.

  For at få adgang til minSU skal du bruge NemID.

   

 • Hvilke fag skal jeg til eksamen i?

  På HF skal du til eksamen i alle fag. 

   

 • Hvad er SSO?

  Studerende som tager en hel hf, skal udarbejde en Større Skriftlige Opgave, kaldet SSO. Den bedømmes af lærer og censor

 • Adgangsgivende til ...

  Adgangsgivende til ...

  En hf-eksamen er adgangsgivende til korte og mellemlange videregående uddannelser.

  Vælger du en "Udvidet fagpakke" eller en "Supplerende fagpakke" vil din hf også være adgangsgivende til universitetsuddannelserne.

  For alle videregående uddannelser gælder, at du skal være opmærksom på, om der stilles krav til bestemte fag og niveauer - de såkaldt "specifikke adgangskrav " samt at der er for en række uddannelser er adgangsbegrænsning, så dit karaktergennemsnit bliver afgørende for, om du kan søge optagelse.

  Søger du ind på en videregående uddannelse med en adgangsgivende eksamen, skal du søge ind gennem Den Koordinerede Tilmelding (KOT) under kvote 1. Her er det din eksamenskvotient (eksamensgennemsnit), der afgør, om du bliver optaget på den søgte uddannelse.


  Ansøgningsfristen for optagelse under kvote 1 er almindeligvis 1. juli.

  På mange uddannelser kan du også søge optagelse under kvote 2. Her kan være forskellige optagelsesbetingelser, det kan fx være:

  En adgangsgivende eksamen med en lavere kvotient end der kræves under kvote 1.
  Andre kvalifikationer kan være:

  Et eller flere års erhvervserfaring
  En anden uddannelse, højskole- eller udlandsophold, fritidslederaktiviteter mv.
  Vær opmærksom på, at nogle uddannelser både under kvote 1 og kvote 2 stiller krav om bestemte fag på bestemte niveauer før optagelse. Undersøg altid på den uddannelsesinstitution, hvor du ønsker optagelse, hvilke krav de stiller netop der.


  Adgangskortet
  Brug Adgangskortet til at se, hvilke fag og niveauer en given uddannelse kræver. 

  Adgangskortet indeholder alle videregående uddannelser, både erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, kunstneriske uddannelser og universiteternes bacheloruddannelser.

  Klik her for at besøge Adgangskortet.

 • Kommer jeg på studietur?

  Ja, på den 2-årige HF skal du på en obligatorisk studietur med din klasse. Studieturen har både et fagligt og socialt sigte.

 • Spørgsmål om prøver og eksamen ved hf og avu

  Praktiske forhold ved prøver og eksamen på AVU og HF

  I forbindelse med afholdelsen af prøver på VUC Storstrøm har vi udarbejdet denne folder, som gerne skulle være et nyttigt redskab for dig i prøveperioden. Folderen indeholder en række regler, råd og vink, som du skal være opmærksom på. Kommer du i tvivl om noget, så spørg din faglærer eller på kontoret.

  Generelt.
  Grundlaget for afholdelse af prøver og eksamen er Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser (Eksamensbekendtgørelsen). Bagest i hæftet finder du link til eksamensbekendtgørelsen og til øvrige eksamensrelevante sider.

  Orientering om prøvetidspunkt
  AVU og Hf kursister er på forhånd tilmeldt fagenes prøver, og I orienteres på holdene om datoerne for mundtlige og skriftlige eksaminer. I kan ca. en uge før prøven se den eksakte forberedelses- og eksaminationstid på Ludusweb. Der kan ske ændringer i tidspunktet indtil to dage før prøve, så hold øje med Ludusweb.

  Skal jeg til prøve?

  Du forventes at gå til prøve i de fag, der afslutter med prøve. Prøven er en del af dit uddannelsesforløb og en del af din studieaktivitet.
  Vil du ikke til prøve, skal du framelde dig prøven hos en vejleder. Du skal være opmærksom på, at framelding eller udeblivelse fra prøve kan få betydning for din SU. Der kan i særlige tilfælde være mulighed for at framelde prøve uden tab af ret til SU.

  Specielle forhold.
  Som kursist på HF eller AVU skal du være opmærksom på følgende forhold:
  2-årig HF: Du har kun ret til at gå til eksamen én gang i et fag.
  HF-enkeltfag: Som enkeltfagskursist har du ubegrænset mulighed for gentilmelding til eksamen.
  AVU: Som AVU-kursist har du ubegrænset mulighed for gentilmelding til prøverne.

  Særlige prøvevilkår - dispensationer
  Du kan søge dispensation til forlænget skrivetid til skriftlig eksamen og forlænget forberedelsestid ved mundtlig eksamen, hvis du er ordblind eller lider af en dokumenteret sygdom, der betyder, at du er ringere stillet ved eksamen end øvrige kursister.
  Ansøgningsskema findes på Fronter, ”IT – information alle, Information, Om eksamen” Ansøgningsfristen er 1. november og 1. april.
  Hvis du er HF’er og har en materialebevilling fra SPS, kan du med dispensation få dine skriftlige eksamensopgaver på en CD-rom, CD-rom kan sædvanligvis kun søges til prøver, der ikke udleveres fra ”www.netprøver.dk”. Du kan også søge om få indscannet de mundtlige eksamensspørgsmål i dansk, når det gælder ældre tekster

  Ved eksaminer hvor brug af PC og staveprogrammer i øvrigt er tilladt, kræver det ikke særskilt dispensation at anvende egen it-rygsæk, ViTre eller andre hjælpeprogrammer (Se også afsnittet ”Brug af hjælpemidler”).

  Dispensationer må aldrig medføre en ændring af prøvens niveau.

  Prøveafholdelse.

  Sygdom
  Sygdom i forbindelse med prøve skal meddeles til VUC Storstrøms kontor straks fra morgenstunden. Hvis du ønsker at gå til sygeeksamen gør følgende forhold sig gældende: (Bemærk, der afholdes kun sygeeksamen på HF)
  VUC Storstrøm skal have modtaget besked om sygdommen, inden den pågældende prøve er afsluttet.
  •    Du skal søge læge senest på prøvedagen for at få en lægeerklæring. Lægeerklæringen skal du selv betale.
  •    Du skal aflevere lægerklæringen på kontoret senest tre dage efter prøven. Er dette ikke muligt grundet indlæggelse, skal du ringe til kontoret for at lave anden aftale.
  •    Hvis du møder til prøve på trods af sygdom, har du ikke adgang til sygeeksamen.
  •    Sygdom opstået under prøven skal straks meddeles.

  Starttidspunkt
  En prøve er begyndt, når uddelingen af opgaver er begyndt, eller når du er gjort bekendt med prøvespørgsmålet, opgaven, opgavetitlen, forberedelsesmaterialet eller lignende.


  For sent fremmøde til prøven
  Udebliver du fra eller kommer du for sent til en prøve, har du normalt ikke krav på at aflægge prøven.
  Den prøveansvarlige kan dog, hvis det skønnes at udeblivelsen er rimeligt begrundet, give dig tilbud om at aflægge prøven på et senere tidspunkt.
  Kommer du for sent, og hvis det anses for udelukket, at du kan have modtaget nogen oplysning om opgaven, og hvis den prøveansvarlige leder skønner, at forsinkelsen er rimeligt begrundet og af kortere varighed, kan du dog få tilladelse til at deltage. Prøvetiden forlænges normalt ikke. Den prøveansvarlige
  leder kan dog i særlige tilfælde bestemme, at prøvetiden forlænges.

  Mundtlig prøve
  Bemærk det tidspunkt, hvor du skal op, og mød i god tid, dvs. en eksamination før. Hvis du ikke kommer til det fastsatte tidspunkt, kan du kun gå til prøven med tilladelse fra en leder.

  Bed din faglærer orientere dig om den mundtlige prøve og om råd for, hvordan forberedelsestiden udnyttes bedst. Opmærksomheden henledes især på to eksamensformer:
  a) med 3 timers forberedelse i grupper.
  Her er det skolen der bestemmer eksamensrækkefølgen for gruppemedlemmerne. I den tid, der opstår for flere gruppemedlemmer, efter forberedelsestiden er forbi og til eksaminationen finder sted, skal eksaminanderne blive i forberedelseslokalet
  b) med 24 timers forberedelse
  Trækning af eksamensspørgsmål foregår dagen før eksaminationen, således at den ene halvdel af holdet trækker spørgsmål kl. 8.00, og hvad angår tidspunktet for den anden halvdel, træffes beslutningen lokalt på
  den enkelte afdeling.


  Skriftlig prøve
  Kommer du for sent til prøven kan du ikke deltage (se dog s. 2). Det er altså vigtigt at møde i god tid - I fag, hvor der anvendes IT, bedes du møde 30 min. før begyndelsestidspunktet, i øvrige fag mindst 15 min. før begyndelsestidspunktet.
  Ved skriftlige prøver skal du sætte dig ved den plads, hvor der ligger et omslag med dit prøvenummer (=dit kursistnummer). Kun tilladte hjælpemidler og proviant i begrænset omfang må forefindes i prøvelokalet; Tasker o.l. må ikke stå ved siden af din plads.
  Prøvearkenes hoved skal udfyldes straks ved modtagelsen. Kursister, der skriver i hånden, kan altid få udleveret ekstra papir. Der uddeles kun hvidt papir, som bruges både til kladde og indskrivning. Arkene må ikke foldes eller deles i mindre stykker.

  Ved brug af computer skal hvert enkelt udskrevet ark kunne identificeres med navn, fag, holdnummer og kursistnummer. De udskrevne sider der ønskes bedømt, indlægges i et omslag, hvor hovedet på forsiden udfyldes.
  Før der printes ud, skal der indhentes tilladelse hertil af en af de tilsynsførende.
  Under prøven er det vigtigt, at du ofte foretager backup.
  Hvis der under prøven opstår strømsvigt, skal du arbejde videre med papir og kuglepen. Det er den enkelte kursists ansvar at sætte sig ind i reglerne for brugen af computer ved prøven og, hvor det er påkrævet, også i reglerne for brugen af egen computer. Spørg evt. din faglærer om reglerne!

  Du må kun forlade prøvelokalet efter tilladelse fra og under ledsagelse af en prøvevagt. Kun én eksaminand må normalt forlade lokalet ad gangen. Det sidste kvarter af prøven må du ikke forlade din plads, heller ikke selv om du har afleveret din besvarelse. Ved aflevering af besvarelsen skal den tilsynsførende altid tilkaldes. Efter prøvetidens ophør må du heller ikke forlade din plads, før din besvarelse er afleveret til en tilsynsførende og alle opgaver er indsamlet og kontrolleret. Du afgør selv, hvilke besvarelsesark og bilag der
  skal bedømmes, og hvilke ark og bilag, der er kladde. Gør nøje den tilsynsførende opmærksom på, hvad der er kladde, og hvad der ønskes bedømt. De ark, der skal bedømmes, skal nummereres, og det samlede antal ark og bilag skal angives i feltet hertil. Især er det vigtigt i matematik at skelne mellem ark og bilag. I matematik skal der på forsiden af opgaven anføres, hvilken lommeregne/program der er anvendt.

  Hvis du forlader prøvelokalet ved prøvens afslutning, må du tage opgaven og kladden med.
  Hvis du forlader lokalet før prøvens afslutning, skal alle kladder og prøveopgaver forblive i prøvelokalet til prøven er afsluttet for alle eksaminander. Din bærbare skal også forblive i lokalet, til prøven er slut for alle.
  Du kan hente opgave, kladde og bærbar umiddelbart efter, at prøven er slut.
  Hvis kladden ikke afhentes umiddelbart efter prøvens afslutning, kan den ikke udleveres senere.
  Karaktererne vil foreligge så hurtigt som muligt, og de offentliggøres på LUDUS web og på opslagstavler - naturligvis i fuld anonymitet, idet karaktererne anføres ud for dit kursistnummer.

  Adgang til PC v. skriftlige prøver:
  •    Du skal i udgangspunktet medbringe egen PC, husk strømforsyningen.
  •    Det kan være muligt at låne PC til prøven efter aftale med kontoret.
  •    VUC Storstrøm kan begrænse adgangen til at anvende elektroniske hjælpemidler, herunder medbragte elektroniske hjælpemidler, hvis det er nødvendigt af kapacitetsmæssige grunde.

  Brug af hjælpemidler
  Oversigt over tilladte hjælpemidler til skriftlige og sproglige prøver på AVU kan ses i bilagene under det enkelte fag og i hjælpemiddeloversigten. (Fronter: IT og Information alle, Information, Om eksamen, Hjælpemiddeloversigter) Hvis du er i tvivl så spørg din faglærer.
  (På HF laver ministeriet ikke længere hjælpemiddeloversigter pr. 21/5 2014. Begrænsninger i hjælpemidler kan læses i den enkelte læreplan)
  Generelt gælder:
  •        Det er tilladt at bruge computer og diverse programmer på disse (f.eks. ViTre) ved de skriftlige eksamener, dog kan der af de enkelte læreplaner fremgå specifikke begrænsninger.
  Eksempler på disse begrænsninger er, at computer ikke må anvendes ved 1. delprøve i matematik B.
      Ved de sproglige danskprøver på AVU er kun ordbøger tilladte (elektroniske eller trykte) – dvs.ikke ViTre o.l.
  Ved skriftlig prøve i dansk G og DSA G er ordbøger samt tekstbehandlingsprogrammets stave- og grammatik program tilladt (typisk Word). Dvs. ikke ViTre o.l.
  Ved skriftlig prøve DSA D er computer tilladt, men stave-og grammatikkontrol skal være slået fra (derfor må ViTre heller ikke anvendes).

  Brug af internet ved skriftlige prøver.
  (særlige regler for skriftlige prøver ”med netadgang”, se også afsnittet nedenfor)
  Du må ved de fleste prøver anvende elektroniske ordbøger (se ovenfor om hjælpemidler), og tilgå materiale fra undervisningen i f.eks. holdets eller eget Fronterrum, hvis materialet er tilladt ved prøven i øvrigt.
  Enhver anden brug af internettet er FORBUDT, F.eks. Google og fildeling, uanset relevans for eksamen.
  Du må ikke bruge tidligere bedømt materiale i fx en stil (det kunne være en stil skrevet i løbet af året, en SSO opgave e.l.), uden at henvise til den som kilde.

  Du skal aflevere telefonen til vagten, medmindre du skal bruge dens ordbog – i så fald skal det foregå synligt og efter konkret aftale med vagten.
  Det er til enhver tid FORBUDT at kommunikere med andre (fx sms, e-mail, chat, facebook).

  Skolen kan ved stikprøvekontrol tjekke din telefon/PC for læste/sendte sms’er, emails o.l.

  Brug af internet ved skriftlige prøver ”med netadgang”.
  Skal du til skriftlig prøve med netadgang, har du fri adgang til hjælpemider. Du må fx bruge internettet til informationssøgning, google, bruge ordbøger og lignende.
  Det er fortsat forbudt at kommunikere med omverdenen, SMS’e, maile, fildele, gå på facebook osv.

  Typisk er skriftlig eksamen ”med netadgang” hold i engelsk B og A samt dansk A – spørg din lærer

  Kan der indgå videomateriale o.l. i opgavesættet, skal du huske at medbringe høretelefoner.

  Skriftlig prøve med aflevering i www.Netprøver.dk (Kun HF)
  For at kunne aflevere i Netprøver skal du kunne PDF’e en fil og kende dit UNI-login.

  Vejledning til aflevering af eksamensopgaver i Netprøver finder du på Fronter (It og information alle – information – Om Eksamen  - ”Kursistguide til aflevering i Netprøver.dk”)

  Vejledning til at PDF’e finder du på VUC Storstrøms hjemmeside under it-vejledninger (søg på PDF)
  Alle øvrige regler er de samme som ved almindelige skriftlige prøver.

  Brug af internet ved mundtlige prøver.
  Begrænset brug af internet er tilladt ved forberedelsen til mundtlige prøver.
  På AVU må ”tilladte hjælpemidler” iflg. hjælpemiddeloversigten bruges (denne finder du på Fronter: It- og information  - alle – Om eksamen – ”AVU tilladte hjælpemidler”). Disse tilladte hjælpemidler må også bruges i elektronisk form: konkret vil materiale og dybe links fra dit holds Fronterrum samt elektroniske ordbøger via PC være tilladt.
  På HF vil alt materiale og dybe links påført undervisningsbeskrivelsen være tilladt. (Har I fx læst en artikel på Wikepedia, er det denne specifikke artikel du må læse – IKKE alt det andet på Wikepedia).

  Anden brug af internet, herunder enhver kommunikation med omverdenen, er forsat forbudt og vil kunne føre til bortvisning fra prøven.
  Det er dit ansvar, at du kun anvender tilladte hjælpemidler - er du i tvivl, så download relevant materiale til din PC før prøven.

  Skolen vil ved stikprøvekontrol kontrollere, at der kun anvendes tilladte hjælpemidler i forberedelseslokalet. Denne afbrydelse vil ikke kunne danne baggrund for en klage.

  Telefoner skal afleveres under forberedelsestiden (gælder ikke 24 timers prøver).

  Snyd ved prøven
  Snyd ved prøven - eller forsøg herpå - vil medføre øjeblikkelig bortvisning fra prøven. Det samme er tilfældet, hvis der anvendes ikke tilladt brug af eksempelvis mobiltelefon eller internettet. Du er selv ansvarlig for IKKE at benytte internettet til snyd.
  Bortvisning fra en prøve medfører, at eventuelle karakterer bortfalder. Du kan herefter aflægge prøve på ny, typisk året efter.
  Enhver eksaminand skal ved aflevering af en skriftlig besvarelse ved sin underskrift bekræfte, at opgaven er lavet uden uretmæssig hjælp.

  Klager over prøven
  Evt. klager over prøveafholdelse eller karaktergivning skal være indgivet til afdelingslederen med en skriftlig begrundelse senest 14 dage efter prøvedagen eller karakteren er meddelt.
  En klage kan være rettet mod: Eksaminationsgrundlaget, prøveforløbet eller bedømmelsen.
  Til brug for en evt. klagesag kan du som klager få udleveret en kopi af den stillede opgave og ved prøver med skriftlig besvarelse tillige en kopi af din egen opgavebesvarelse.

  VUC afgør, om en evt. klagesag skal fremmes eller afvises som åbenbar grundløs. Afvisningen af klagen skal være skriftlig og begrundet. Skal sagen derimod fremmes, forelægger VUC straks klagen for eksaminator og censor(er) med anmodning om en udtalelse inden for en nærmere angivet frist på normalt højst 2 uger.
  VUC Storstrøm forelægger derefter udtalelserne for klageren, der får mulighed for at fremkomme med eventuelle kommentarer inden for en frist på normalt 1 uge.

  VUC Storstrøm træffer herefter en afgørelse, der skal være skriftlig og begrundet, og som kan gå ud på:
  • Ny bedømmelse (ombedømmelse)
  • Tilbud om ny prøve (omprøve) eller
  • At klageren ikke får medhold.
  Afgørelsen skal hurtigst muligt meddeles til klageren og eventuelle andre berørte eksaminander.
  Klageren skal senest 14 dage efter tilbuddet om omprøve eller ombedømmelse meddele, om klageren ønsker at gøre brug af muligheden.

  Omprøve og ombedømmelse kan resultere i en lavere karakter.

  Ved retlig klage over VUC Storstrøms afgørelse (dvs. klage over procedurefejl) kan en klage indbringes for Kvalitets- og tilsynsstyrelsen. Klagen skal være skriftlig og indgives til VUC inden to uger fra afgørelsens meddelelse.
  Mere information om klager kan læses i eksamensbekendtgørelsen


  Links til mere information på ministeriets hjemmeside:

  Eksamensbekendtgørelsen: (gælder både AVU, HF-e og HF2)
  https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179722

  Beskrivelser for de enkelte fag på HF finder du her:

  HF2:  
  https://www.uvm.dk/Uddannelser/Gymnasiale-uddannelser/Fag-og-laereplaner/Fag-paa-hf


  STX:
  https://www.uvm.dk/Uddannelser/Gymnasiale-uddannelser/Fag-og-laereplaner/Fag-paa-stx


  Beskrivelser af de enkelte fag på AVU findes i bekendtgørelsen under de enkelte
  fag og niveauer:

  AVU:
  https://www.uvm.dk/almen-voksenuddannelse-avu/undervisning-og-fag/fag-og-laereplaner  Rev. 02.03.17/Ben

 • Kan jeg få rabat på offentlig transport?

  Læs mere om ungdomskort på: www.ungdomskort.dk

 • Hvordan får jeg info om skema og eksamen?

  På VUC Storstrøm bruger vi to studiesystemer: Fronter og LudusWeb. Det er din pligt som studerende at holde dig orienteret.

  LudusWeb

  Her kan du se dit skema - dagens ændringer - eksamenstidspunkter og karakterer.

  Hvis dit telefonnummer står korrekt, nemlig i 'mobil'-feltet, på Ludus Web vil du modtage en sms fra din lærer eller skolen om aflysninger.

   

  Fronter

  I Fronter finder du undervisningsmateriale samt informationer.

   

 • Bærbar computer?

  Du skal medbringe din bærbare computer til al avu og hf undervisning.

  VUC Storstrøm forventer, at du som studerende selv medbringer egen bærbar computer. Skulle det ikke være muligt, har du som studerende,  mulighed for at låne en computer ved indbetaling af depositum efter gældende retningslinjer.

  Du skal dog betale et depositum på kr. 500,- ved udlånsperiodens start.

  Det lånte udstyr består af

  • bærbar computer
  • strømforsyning

  Du hæfter ubegrænset for den bærbare computer i udlånsperiode, herunder ved bortkomst, tyveri eller hvis udstyret på anden må lider overlast.

  Bemærk - VUC Storstrøms forsikringer dækker ikke denne computer, Du skal kontakte dit eget forsikringsselskab for at afklare dine forsikringsforhold.

  Den bærbare computer er kun til studiebrug og skal afleveres til VUC Storstrøm samtidig med at uddannelsesforløbet på VUC Storstrøm ophører.

   

 • Ferieplan

  Ferieplan for 2018

   

  Undervisningsstart alle fortsættende hold

  03.01.2018

  Eksamensperiode

  02.01.2018 - 12.01.2018
  Undervisningsstart alle nye hold. 08.01.2018
  Vinterferie 12.02.2018 – 16.02.2018
  Påskeferie

  29.03.2017 –  02.04.2018

  St. Bededag 27.04.2018
  Kr. Himmelfartsdag 10.05.2018
  2. Pinsedag 21.05.2018

  Sidste undervisningsdag forår avu                  

  18.05.2018

  Sidste undervisningsdag forår hf

  18.05.2018
  Eksamensperiode sommer 2018 avu 22.05.2018 - 27.06.2018
  Eksamensperiode sommer 2018 hf 24.05.2018 - 27.06.2018
  Sommerferielukning 09.07.2018-03.08.2018
  Undervisningsstart efterår 15.08.2018
  Efterårsferie 15.10.2018 - 19.10.2018
  Eksamensperiode vinter 2018-19

  03.12.2018 - 21.12.2018

  Sidste undervisningsdag efterår 07.12.2018
  Juleferielukning 24.12.2018 - 01.01.2019