Højere forberedelelseseksamen

Nye fag starter til august 2020.

Biologi C

Religion C

Samfundsfag C

Biologi C - B

Engelsk 0 - B

Matematik C - B

Samfundsfag C - B

Dansk A

Bemærk fagene kan sammensættes, sådan at du kan få en samlet hf-eksamen på 2 år.

Udannelsespakker

Pædagog

Socialrådgiver (kræver fjernundervisning)

Sygeplejerske (kræver fjernundervisning)

Ergoterapeut (kræver fjernundervisning)

Bioanalytiker (kræver fjernundervisning)